Perióda (periodická tabuľka)

Perióda je horizontálny riadok periodickej tabuľky.

Chemické prvky sú zoradené do stĺpcov, ktorých prvky majú podobné vlastnosti.

Moderná kvantová mechanika vysvetľuje tieto periodické trendy vo vlastnostiach prostredníctvom elektrónového obalu. Pri vzrastaní protónového čísla sú elektrónové obaly vypĺňané v tomto poradí. Vyplnenie každej vrstvy korešponduje s riadkom v periodickej tabuľke.

1s
2s 2p
3s 3p
4s 3d 4p
5s 4d 5p
6s 4f 5d 6p
7s 5f 6d 7p
8s 5g 6f 7d 8p

Pretože valenčné elektróny určujú chemické vlastnosti, tieto sú podobné v rámci skupín periodickej tabuľky.

Prvky nachádzajúce sa vedľa seba v skupine majú podobné fyzikálne vlastnosti, ale rozličné hmotnosti. Prvky nachádzajúce sa vedľa seba v perióde majú podobné hmotnosti, ale rozdielne vlastnosti.