Zubné lekárstvo

lekársky odbor zaoberajúci sa chorobami zubov a ústnej dutiny

Zubné lekárstvo alebo stomatológia je odvetvie medicíny, veda o umiestnení, organizácii, funkcii zubov, kostí a mäkkých tkanív v ústnej dutine. Lekár, ktorý sa zaoberá zubným lekárstvom sa nazýva zubný lekár, stomatológ alebo zubár. Vo väčšine krajín musí absolvovať štúdium na univerzite (obvykle 4 – 8 rokov) a odbornú prax s pacientami.

Moderné stomatologické prístroje

Iné projekty upraviť