Zubný lekár

lekár, ktorý sa zaoberá zubným lekárstvom
Toto je článok o povolaní. O časopise pozri Zubný lekár (časopis).

Zubný lekár (iné názvy: stomatológ, hovorovo zubár, nevhodne/neoficiálne dentista) je lekár, ktorý sa zaoberá zubným lekárstvom.

Zubný lekár (vľavo) a jeho asistent pri nasadzovaní zlatej korunky na zub pacienta

Štúdium zubného lekárstva

upraviť

Zubné lekárstvo sa na Slovensku študuje šesť rokov na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Jesseniovej lekárskej fakulte.

Od roku 2003 došlo k úprave študijného plánu spočívajúcej v znížení počtu hodín všeobecného lekárstva a zvýšení počtu hodín zubného lekárstva. Absolventi doktorského denného štúdia od roku 2009 získavajú akademický titul MDDr. (lat. medicinae dentalis doctor – doktor zubnej medicíny). Dovtedy im bol udeľovaný titul MUDr. (lat. medicinae universae doctor – doktor všeobecnej medicíny).

Slovenská komora zubných lekárov

upraviť
Bližšie informácie v hlavnom článku: Slovenská komora zubných lekárov

Slovenská komora zubných lekárov (SKZL) je mimovládna samosprávna nepolitická stavovská a profesná organizácia pôsobiaca na území Slovenska zriadená zákonom číslo 13/1992 Zbierky zákonov. Združuje všetkých zubných lekárov pôsobiacich na Slovensku. Vydáva mesačník Zubný lekár.

V minulosti bolestivé zuby vyťahovali kováči.

K vzniku zubného lekárstva ako samostatného odboru prispel francúzsky chirurg P. Fauchard. Roku 1728 vydal prvú knihu venovanú výlučne zubnému lekárstvu, v ktorej zhrnul poznatky svojich čias, metódy trhania zubov a opísal paradentózu. Veľkým zlomom v starostlivosti o chrup bolo vynájdenie zubnej vŕtačky s nožným kľukovým pohonom Angličanom Morrisnom v roku 1870. Starostlivosť o chrup sa postupne presúvala do rúk profesionálov, ktorí sa delili na dve skupiny: zubných technikov – dentistov, ktorých vyhľadávali hlavne nižšie vrstvy, a vysokoškolsky vzdelaných – zubných lekárov. Školy pre zubárov vznikali najskôr popri chirurgických klinikách a až začiatkom 20. storočia sa pričlenili k lekárskym fakultám. U nás vznikla prvá zubná klinika v roku 1919 a stomatológia sa začala študovať v 50. rokoch 20. storočia.

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Zubný lekár

Externé odkazy

upraviť

Slovenská komora zubných lekárov