Chrup (lat. dentitio) je súhrn všetkých zubov jedinca. Chrupy sa delia podľa rôznych kritérií.

Usadenie chrupu v čeľusti

Delenie podľa tvaru zubovUpraviť

Izodontný chrupUpraviť

Zuby drsnokožcov a obojživelníkov majú jeden tvar. Ide o izodontný (alebo homodontný) chrup a živočíchov – izodontov (alebo homodontov). U plazov sú prítomné už čiastočne odlišné zuby, napríklad u krokodílov sú zuby podobné očným. Zvláštnu formu tvoria jedové zuby hadov, ktoré majú buď jedový kanál vo vnútri, alebo jedový žliabok na vnútornej strane zubu.

Heterodontný chrupUpraviť

Cicavce majú menší počet zubov, ako ostatné živočíchy, ale ich tvar je prispôsobený funkcii. Ide o heterodontný chrup a tieto živočíchy sú heterodonti. Cicavce okrem radov vtákozobce (lat. Monotremata), chudozubce (lat. Edentata), šupinavce (lat. Pholidota) a veľryby (lat. Cetacea) majú až 4 rôzne typy zubov. Existujú tiež veľmi špecializované tvary, ktoré sa nachádzajú len u niekoľkých druhov. Napríklad hlodavce (lat. Rodentia) majú rezáky premenené na hlodacie zuby. Ich opotrebúvanie stimuluje trvalý rast do dĺžky. Očné zuby mäsožravcov (lat. Carnivora) slúžia ako úchopové zuby. U iných zvierat majú očné zuby rôzne veľkosti u oboch pohlaví a sú sekundárnym pohlavným znakom.

Dentálna formulaUpraviť

Štyri základné typy zubov cicavcov sú rezák, očný zub, črenový zub a stolička. Počet zubov každého typu jednej polovice čeľuste sa zapisuje ako dentálna formula. Celkový počet zubov jedinca je teda dvojnásobný ako v dentálnej formule – pravá a ľavá strana. Dentálna formula 2.1.2.3 znamená 2 rezáky, 1 očný zub, 2 črenové zuby a 3 stoličky.

Ľudská dentálna formula je:

2.1.2.3
2.1.2.3

Mačacia dentálna formula je [1]:

3.1.3.1
3.1.2.1

Pásavec (lat. Cabassous) je izodont [2]. Jeho dentálna formula je veľmi jednoduchá:

8
8

Maximálna dentálna formula pre heterodontné placentovce (lat. Eutheria) je:

3.1.4.3
3.1.4.3

Vačkovce (lat. Metatheria) majú viacej zubov ako placentovce. Vačica (lat. Didelphis) má dentálnu formulu:

5.1.3.4
4.1.3.4

Delenie podľa obdobia životaUpraviť

Difiodontný chrupUpraviť

U mnohých cicavcov má mláďa sadu mliečnych (alebo dočasných) zubov - mliečny chrup (lat. dentitio decidua), ktorá vypadne a je nahradená dospelými zubami - stálym chrupom (lat. dentitio permanenta). Živočíchy s 2 sadami zubov, z ktorých jedna nasleduje druhú, majú difiodontný chrup a nazývajú sa difiodonti.

Dentálna formula pre mliečny chrup ľudí je:

2.1.0.2
2.1.0.2

Pozri ajUpraviť