Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Plazy pozri Plazy (rozlišovacia stránka).

Plazy (lat. Reptilia) alebo mimo taxonómie aj reptílie sú taxón blanovcov (Amniota). Jeho definície sa rôznia - pozri nižšie.

Plazy

Zľava hore: kajman okuliarnatý (krokodílotvaré), kareta obrovská (korytnačkotvaré), štrkáč diamantový (jašterotvaré), hatéria bodkovaná (hatériotvaré)
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Reptilia
Laurenti, 1768
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Pojem plazy upraviť

Definícia pojmu plazy (Reptilia) je sporná. Dnešné najčastejšie sa vyskytujúce definície pojmu plazy sú tieto (prvé dve sú prísne fylogenetické, ostatné tri nie sú prísne fylogenetické)[1]:

 • (a) blanovce okrem synapsíd (iný názov: sauropsidy (Sauropsida)), staršie prípadne navyše okrem mesosaurov alebo navyše okrem Parareptilia a mesosaurov;
 • (b) (i) jaštery (Sauria) (čiže taxóny Lepidosauromorpha, Archosauromorpha a prípadné s nimi príbuzné taxóny) v tých systémoch, kde zahŕňajú aj korytnačky, alebo (ii) súhrnné označenie pre jaštery (Sauria) a korytnačky v tých systémoch, kde ide o sesterské taxóny
 • (c) blanovce okrem cicavcov a vtákov (toto je najčastejšie tradičné chápanie pojmu plazy);
 • (d) všetky recentné blanovce okrem cicavcov (t.j. synapsíd) a niekedy aj okrem vtákov, čiže korytnačky, lepidosaury, krokodíly a prípadne aj vtáky;
 • (e) blanovce okrem synapsíd a vtákov, čiže to isté ako definícia (a) ale bez vtákov (takto napr. v štandardnej učebnici Benton 2014);

a okrem toho existujú tieto (dnes) zriedkavé definície plazov:

Najčastejšie sa vyskytujúce definície sú podčiarknuté.

O týchto vymedzeniach názvu plazy (Reptilia) pozri aj v článku Systematika stavovcov (sú tam hore označené A, B, C...).

Ak sa obmedzíme na základné z vyššie uvedených definícií počas celej ich histórie, možno vývoj pojmu plazy opísať takto: V minulosti do plazov patrili všetky štvornožce okrem vtákov a cicavcov (definícia g). Neskôr boli z plazov vyňaté obojživelníky (definícia c). A ešte neskôr (v 80 rokoch 20. storočia) boli z plazov vyňaté aj synapsidy (definícia e) a prípadne boli navyše do plazov preradené vtáky (definícia a). [13]

Obojživelníky a plazy upraviť

Kedysi (pozri vyššie definíciu g) sa do plazov často radilo aj všetko to, čo sa dnes tradične označuje ako obojživelníky. Neskôr sa do plazov (a blanovcov) u niektorých autorov radila už len malá časť toho, čo sa dnes tradične označuje ako obojživelníky, konkrétne najmä tieto taxóny (v závislosti od autora len časť z nich alebo viaceré naraz):

 • Seymouriamorpha (napr. Pavlova 1929, Young 1962, Kuhn 1958, Williston 1925, Dubois 2006);
 • Anthracosauria v užšom zmysle [t.j. bez Seymouriamorpha] (napr. Dubois 2006, Kuhn 1958);
 • Pantylidae (napr. Pavlova 1929, Williston 1925)
 • Microsauria (napr. Kuhn 1958, Williston 1925);
 • Sauravidae (napr. Williston 1925)
 • Limnoscelidae (napr. Romer 1956 [citovaný v Heaton-Resz 1986], Camp et al. 1972, Williston 1925) - dnes je toto súčasť taxónu Diadectomorpha;
 • Diadectomorpha (napr. Romer 1956, Camp et al. 1972, Young 1962, Dubois 2006, Kuhn 1958, Williston 1925) - Gaisler-Zima 2018 má tento taxón síce pod blanovcami, ale nie pod plazmi.

U iných autorov resp. najmä na konci 20. a na začiatku 21. storočia sa uvedené taxóny do plazov (a blanovcov) nezaraďovali. Podľa novších prác okolo roku 2020 sa z uvedených obojživelníkov do plazov (a blanovcov) zaraďuje len taxón Recumbirostra (t.j. veľká časť taxónu Microsauria, vrátane Pantylidae) a okrem toho taxón bývalých obojživelníkov nazývaný †Lysorophia; ostatné vyššie uvedené taxóny sa do plazov (blanovcov) nezaraďujú, ale vývojovo majú k nim blízko.[14][15][8][16][17][18][19][20][21][22]

Charakteristika plazov podľa definície (c) upraviť

Telesné znaky upraviť

Plazy sa vyznačujú nestálou teplotou tela a pomerne tvrdou kožou vybavenou vodovzdornými šupinami. Rozmnožujú sa vajcami, podobne ako obojživelníky, no vajcia majú obalené silnou membránou (amnionom), ktorá bráni vysychaniu. Takto nie je rozmnožovanie plazov viazané na vodné prostredie.

Typy plazov upraviť

Rozoznávajú sa tieto (primárne morfologické) skupiny plazov (porov. napr. [23][24][16]):

Staršie sa toto morfologické (teda na spánkových otvoroch založené) delenie viac-menej používalo aj v taxonómii plazov (i keď Captorhinomorpha alebo korytnačky sa niekedy zaraďovali vedľa anapsíd); v najnovších čisto fylogenetických systémoch už Parareptilia a korytnačky patria pod diapsidy a Captorhinomorpha je sesterský taxón diapsíd. Okrem toho v čisto fylogenetických deleniach do plazov patria aj vtáky a cicavce, lebo sa z plazov vyvinuli.

Počet a výskyt druhov upraviť

V súčasnosti je známych vyše 6 000 druhov plazov, ktoré sa najhojnejšie vyskytujú v tropickom pásme.

Vývoj upraviť

 
Praveký morský plaz Tylosaurus (Mosasauridae).

Prvé plazy vznikli koncom karbónu z niektorej formy početných, plazom podobných obojživelníkov. Už veľmi skoro sa vyhranili dve hlavné vývojové línie - línia sauropsíd vedúca k moderným plazom a línia synapsíd vedúca k cicavcom. Do konca karbónu pred približne 300 miliónmi rokov však boli plazy menej početné než obojživelníky, ktorým sa veľmi darilo v rozsiahlych močiaroch tých čias.

Začiatkom permu spôsobili zmeny podnebia ubúdanie močiarov a s nimi aj obojživelníkov. Plazy, menovite zástupcovia synapsíd, sa stali dominantnými stavovcami súše. Synapsidy sa v tomto čase začali vzďaľovať tradičným plazom postupným pribúdaním znakov cicavcov (napr. diferencovanie chrupu), kým sauropsidy ostali až na pár výnimiek relatívne nevýrazné.

 
Praveký lietavý plaz Dimorphodon (Pterosauria).

Veľké permské vymieranie na rozhraní druhohôr a prvohôr zasiahlo aj plazy. Mnohé vývojové vetvy synapsidov síce vymreli, no synapsidy si svoju pozíciu v podstate udržali. Objavili sa však rôzne skupiny, najmä z Archosauromorpha, ktoré im predstavovali konkurenciu. Konkurovali im dokonca tak úspešne, že od stredného triasu do konca druhohôr na súši dominovali práve archosauromorfy, ktoré sa dostali aj do vzduchu (najprv vďaka pterosaurom, neskoršie vďaka vtákom). Sprvu si najlepšie viedli príbuzní krokodílov (Crurotarsi), neskoršie (koncom triasu) ich vytlačili dinosaury, počínajúce si ostatok druhohôr nanajvýš suverénne. Kým si dinosaury upevňovali svoje pozície, synapsidy boli takmer na nerozoznanie od cicavcov, ktoré sa objavili zrejme niekedy v skorej alebo strednej jure.

 
Praveký morský plaz Plesiosaurus (Plesiosauria).

Kým dinosaury ovládali pevninu, v moriach sa po rôznych krátko trvácnych vývojových líniách (napr. Placodontia, Nothosauria) na dlhšiu dobu usadili delfínom podobné plazy – ichtyosaury (Ichthyosauria) alebo plesiosaury (Plesiosauria). Koncom kriedy sa rozšírili varanom príbuzné mosasaury (Mosasauridae).

Hromadné vymieranie na hranici druhohôr a treťohôr predstavovalo ťažký úder pre plazy. Vymreli ako dinosaury, pterosaury, tak aj všetky morské plazy s výnimkou korytnačiek. Plazy stratili dominantnú pozíciu, ktorú prevzali a dodnes si držia cicavce.

Systematika upraviť

Význam tu použitých označení definícií ((a), (b), (c)...) pozri hore v úvodnej kapitole článku.

Plazy podľa definície (a) a (e) upraviť

Okolo roku 2020 (Systém používaný v tejto wikipédii) upraviť

[trieda] plazy (Reptilia)/ sauropsidy (Sauropsida):[25][26][21][22][27][28][29][30][31][32][33]

Poznámky:

- Vtáky z vývojového hľadiska patria pod diapsidy (plazy podľa definície a). V rámci diapsíd patria konkrétne pod Neoreptilia - Neodiapsida - Sauria sensu lato - Archosauromorpha - Crocopoda - Archosauriformes - archosaury - Avemetatarsalia - Ornithodira - Dinosauromorpha - Dracohors - dinosaurySaurischiaTheropodaTetanuraeCoelurosauriaManiraptoriformesManiraptoraDeinonychosauria. Z tradičných dôvodov a keďže zaradenie pod plazy by spôsobilo, že nad vtákmi by bolo v systéme veľmi veľa taxónov, sa však bežne zaraďujú oddelene (plazy podľa definície e). V tejto wikipédii sa primárne používa definícia e (ale miestami paralelne aj definícia a).
- Taxón pozostávajúci z plazov (vo vyššie uvedenom význame) okrem Recumbirostra a diapsíd (inak povedané: z čeľadí Captorhinidae, Protorothyridae a s nimi príbuzných rodov) sa zvykne označovať ako Captorhinomorpha (porov. napr. Gaisler-Zima 2018). Z dnešného pohľadu ide o neprirodzený taxón, v minulosti sa sčasti považoval za prirodzený. V starších textoch Captorhinomorpha zahŕňalo navyše aj rody †Bolosaurus, †Ascleistorhinus [oba dnes patria pod Parareptilia], prípadne aj rod †Batropetes [dnes patriaci pod Recumbirostra] (porov. napr. Carroll 1988) a zhruba do 50. rokov 20. stor. niekedy aj čeľaď Limnoscelidae [dnes patriacu pod obojživelníky].[16][34][14]

Cca. 1995 - 2020 upraviť

sauropsidy (Sauropsida)/plazy (Reptilia) v širšom zmysle:[35][36][23][37][16][38][39][40][41][42][31][33]

 • Mesosauria - tento taxón bol alternatívne zaraďovaný do anapsíd (v prípade zaradenia do anapsíd pojmy sauropsidy a plazy v užšom zmysle splývajú v jeden)
 • plazy (Reptilia) v užšom zmysle
  • Anapsida - t.j. Parareptilia, prípadne vrátane korytnačiek a prípadne vrátane mesosaurov (Mesosauria)
  • Eureptilia/Romeriida v širšom zmysle - Ak sú pod Eureptilia zahrnuté aj korytnačky, tak v zmysle nižšie uvedeného systému Gauthier et al. 1988 sa Eureptilia alternatívne označujú názvom plazy (Reptilia) v najužšom zmysle

Poznámky:

- Recumbirostra tu patrilo mimo plazov, pod obojživelníky.
- Niekedy sa od diapsíd oddeľoval a vedľa nich oddelene uvádzal taxón †Euryapsida, ktorý najčastejšie zahŕňa taxóny Sauropterygia a ichtyosaury.

Cca. 1986/1988 - 1995 (najmä Gauthier 1988) upraviť

sauropsidy (Sauropsida) v širšom zmysle:[35][36][43][44][42]

Poznámky:

- V trochu starších systémoch bývala čeľaď Protorothyrididae (v širšom zmysle) pod Anapsida (napr. Carroll 1988) a taxón Romeriida neexistoval.
- V ešte starších systémoch existovala namiesto čeľade Protorothyrididae čeľaď Romeriidae, ktorá pozostávala z Protorothyrididae v širšom zmysle a z rodov †Romeria a †Protocaptorhinus (oba rody dnes patria do čeľade Captorhinidae).[45]
- Recumbirostra tu patrilo mimo plazov, pod obojživelníky.

Pred rokom 1986/1988 upraviť

V tomto období sa obyčajne do plazov zaraďovali aj synapsidy (spravidla okrem cicavcov). To už ale zodpovedá plazom podľa definície (c) - pozri preto nižšie kapitolu Plazy podľa definície (c).

Ukážky konkrétnych systémov upraviť

Sues 2019[46]
plazy (Reptilia):

Gaisler a Zima 2018[47]:
Reptilia:

 • †”Parareptilia– vrátane †Mesosauria, ktoré sa však často zaraďujú ako sesterská skupina všetkých ostatných Reptilia (a spolu s Reptilia sa potom volajú Sauropsida)
 • Eureptilia
  • Captorhinomorpha – napr. čeľade † Captorhinidae a †Protorothyrididae (do Protorothyrididae patria aj rody Paleothyris a Hylonomus)
  • Diapsida
   • ...niekoľko taxónov (napr. rod † Araeoscelis, rod† Petrolacosaurus, rod †Coelurosauravus)
   • Eosuchia – „prechod medzi najstaršími diapsidmi a modernou skupinou Lepidosauria“
   • Lepidosauria
   • Archosauria – t.j. to, čo v iných systémoch Archosauromorpha; to, čo je v iných systémoch Archosauria títo autori nazývajú "vlastné Archosauria"
   • incertae sedis:
    • Ichthyosauria – možno súčasť alebo sesterský taxón taxónu Lepidosauria alebo sesterský taxón taxónu Archosauria či Sauropterygia
    • Sauropterygia – vrátane plakodontov; možno súčasť alebo sesterský taxón taxónu Lepidosauria alebo sesterský taxón taxónu Archosauria či Ichthyosauria
    • (bez mena) - asi sesterský taxón taxónu Archosauria alebo taxónu Lepidosauria alebo taxónu Sauropterygia;

Ruggiero et al. 2015 (len pre recentné taxóny):[48]
trieda plazy (Reptilia):

Benton 2014:[37]
trieda Reptilia (staršie Sauropsida )

Poznámky:

- V predchádzajúcom vydaní tejto knihy (Benton 2004) autor používa namiesto vyššie uvedeného názvu Reptilia len názov Sauropsida a názov Reptilia vtedy zavrhoval. Okrem toho má korytnačky zaradené vedľa Parareptilia (pod spoločným názvom Anapsida).[23]
- Autorov systém z roku 1997 pozri nižšie.

Linzey cca. 2001[49]:
plazy (Sauropsida, nevhodne: Reptilia):

Plazy podľa definície (b) upraviť

Pozri jaštery (taxón v paleontológii).

Plazy podľa definície (c) upraviť

Poloha synapsíd v systéme upraviť

Pre lepšiu porovnateľnosť so súčasnými systémami sú synapsidy nižšie vždy uvádzané na prvom mieste systému plazov. V skutočnosti však v systémoch do roku 1986/1988 (resp. zo zotrvačnosti aj neskôr) boli na prvom mieste uvádzané anapsidy, pretože sa do roku 1986/1988 spravidla predpokladalo, že najstaršie plazy (resp. najstaršie blanovce) boli obsiahnuté v anapsidách a od nich sa následne (presnejšie: síce následne, ale zároveň veľmi skoro, t.j. takmer hneď na začiatku) vývojovo oddelili synapsidy a následne (oveľa neskôr) aj všetky ostatné plazy. V systémoch sa to formálne prejavovalo tým, že synapsidy boli spravidla uvádzané buď na druhom mieste (za anapsidami) alebo na poslednom mieste (ako neutrálna poloha resp. preto, že je to v systéme bližšie k triede cicavce). Dnešné systémy (blanovcov) naopak uvádzajú synapsidy na prvom mieste, lebo predpokladajú, že sa blanovce hneď na začiatku rozdelili na dve vetvy - synapsidy a (ostatné) plazy.[50][51][14][34][52][53][54]

Ukážky konkrétnych systémov upraviť

Strickberger 2011 (uvedené ako "Historická klasifikácia plazov" ):[50]
trieda plazy (Reptilia):

Poznámka: Autor uvádza, že tento systém je upravený systém Carrolla 1988 [porov. dole]; de facto sa ale od neho sčasti odlišuje.

Pančík (cca. 2005) (len pre recentné taxóny):[55]
trieda plazy (Reptilia):

Poznámka: Slovenské názvy tu boli sčasti doplnené z iných zdrojov.

Matoušek-Trnka 1997:[56]
trieda plazy (Reptilia):

Poznámka: Variantné slovenské názvy označené hviezdičkou tu boli doplnené z iných zdrojov.

Benton 1997:[57]
trieda plazy (Reptilia):

Carroll 1988:[34]
trieda plazy (Reptilia):

Špinar 1984:[58]
trieda plazy (Reptilia):

Camp et al. 1972[17]
trieda plazy (Reptilia):

Young 1962:[18]
trieda plazy (Reptilia):

 • podtrieda †Synapsida - vrátane mesosaurov, bez cicavcov
 • podtrieda Anapsida - t.j. †Cotylosauria (t.j. to, čo sa dnes označuje ako Seymouriamorpha, Diadectomorpha, Captorhinidae a pod. a Parareptilia) a korytnačky
 • podtrieda †Synaptosauria - t.j. †Protorosauria (dnešné Araeoscelidia a bazálne Archosauromorpha) a †Sauropterygia (vrátane plakodontov)
 • podtrieda †Ichthyopterygia - t.j. ichtyosaury
 • podtrieda Lepidosauria - t.j. dnešné Lepidosauromorpha a Eosuchia
 • podtrieda Archosauria - t.j. dnešné Archosauriformes okrem vtákov

Pavlova 1929:[15]
trieda plazy (Reptilia):

Poznámka: Systém sa explicitne opiera o Osbornov systém [pozri nižšie].

Williston 1917:[59]
trieda plazy (Reptilia):

 • Synapsida - vrátane Sauropterygia (vrátane [incertae sedis] plakodontov), bez cicavcov
 • Anapsida - t.j. †Cotylosauria (t.j. najmä dnešné Parareptilia, Diadectomorpha, Pantylidae, [?Captorhinomorpha]), †Eunotosauria a korytnačky
 • Parapsida - t.j. Squamata, †Ichthyosauria a [incertae sedis] †Protorosauria (=Araeoscelidia a Acrosauria [=dnes pod Rhynchocephalia])
 • Diapsida - t.j. Rhynchocephalia a dnešné Archosauromorpha okrem †Protorosauria (pričom Rhynchosauria, Thalattosauria, Choristodera, Pseudosuchia a Eosuchia sú incertae sedis)

Osborn 1903:[60]
trieda plazy (Reptilia):

Porovnaj aj kapitolu Typy plazov.

Plazy podľa definície (d) upraviť

Linzey 2001:[61]
trieda plazy (Reptilia):

Poznámka: Autor na rozdiel od systému pre recentné plazy, kde používa termín plazy (Reptilia), v systéme všetkých (t.j. aj vyhynutých) plazov používa termín sauropsidy (Sauropsida).

Iné projekty upraviť

 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Plazy
 •   Wikidruhy ponúkajú informácie na tému Plazy

Zdroje upraviť

 1. Zdroje sú rovnaké ako sú uvedené dole v kapitole Systematika. Ďalšie zdroje sú uvedené v článku Systematika stavovcov. Pozri tiež najmä [1]
 2. LINNAEUS: Systema Naturae, 10. vyd. 1758
 3. Reptilien. In: Meyers Großes Konversations-Lexikon, Band 16. Leipzig 1908, S. 813-815
 4. LAURENTI, J. N. ...Specimen medicum, exhibens synopsin reptilium emendatam cum experimentis circa venena et antidota reptilium autriacorum, 1768 [2]
 5. MATZENAUER, F. O. Krátky prírodopis pre slovenské národnie školy. B. Štiavnica 1874, S. 80-83
 6. TUDGE, Colin; Science Writer and Broadcaster Former Editor Colin Tudge. The Variety of Life (A Survey and a Celebration of All the Creatures that Have Ever Lived). [s.l.] : Oxford University Press, 2000. 684 s. ISBN 978-0-19-850311-8. S. 83-84. (Citát: By this convention Reptilia without an asterisk is synonymous with Amniota, and includes birds and mammals, whereas Reptilia* means non-avian, non-mammalian amniotes. [porov. aj: [3] ])
 7. Peters 2020 (podobne 2018, 2011) [4]
 8. a b DUBOIS, A. Proposed Rules for the incorporation of nomina of higher-ranked zoological taxa in the International Code of Zoological Nomenclature. 2. The proposed Rules and their rationale. Zoosystema 28 (1), 2006: 165-258. [5]
 9. HAECKEL, Systematische Phylogenie 3 - Vertebrata, 1895
 10. HALSTEAD, L. B.. Vertebrate Hard Tissues. [s.l.] : Wykeham Publications (London), 1974. 179 s. ISBN 978-0-85109-430-4. S. 171-172.
 11. Toto vyplýva z definície Reptilia podľa Laurin and Reisz 1995, ak sú korytnačky zaradené pod Diapsida [6]
 12. BAKKER, R. T. Dinosaur Renaissance. In: Scientific American Vol. 232, No. 4 (April 1975), pp. 58-79
 13. GAUTHIER, J. et al. Tetrapode Phylogeny (Chapter 25), 1989 [7] S. 340
 14. a b c Heaton, M. J., & Reisz, R. R. (1986). Phylogenetic relationships of captorhinomorph reptiles. Canadian Journal of Earth Sciences, 23(3), 402–418.
 15. a b PAVLOVA, M. V. Paleozoologija - časť vtoraja - pozvonočnyje. Moskva, Leningra: Gosudarstvennoje izdateľstvo. 1929
 16. a b c d GAISLER, Jiří; ZIMA, Jan. Zoologie obratlovců. 3., přepracované. vyd. [s.l.] : [s.n.], 2018. ISBN 978-80-200-2702-3.
 17. a b CAMP, Charles Lewis. Bibliography of Fossil Vertebrates, 1964-1968. [s.l.] : Geological Society of America, 1972. 1119 s. Dostupné online. ISBN 978-0-8137-1134-8. S. 1104 a nasl..
 18. a b Young, J. Z. (1962). The Life of Vertebrates. 2nd. ed. New York, Oxford University Press. BHL.
 19. Oskar Kuhn: Lurche und Kriechtiere der Vorzeit (= Die Neue Brehm-Bücherei. Heft 217). 2., unveränderte Auflage, Nachdruck der 1. Auflage von 1958. Westarp-Wissenschaften, Hohenwarsleben 2004, ISBN 3-89432-663-8.
 20. WILLISTON, S.: The Osteology of the Reptiles. Harvard University Press, Cambridge MA 1925[8]
 21. a b Pardo, J. D., Szostakiwskyj, M., Ahlberg, P. E., & Anderson, J. S. Hidden morphological diversity among early tetrapods. Nature, 546(7660), 2017, 642–645. doi:10.1038/nature22966
 22. a b PARDO, A. M. J. D., MADDIN H. C. Infernovenator steenae, a new serpentine recumbirostran from the ‘Mazon Creek’ Lagerstätte further clarifies lysorophian origins. In: Zoological Journal of the Linnean Society, 2019, 187, 506–517 [9]
 23. a b c BENTON, M. J. Vertebrate palaeontology. Third edition, 2005 ISBN 0-632-05637-1
 24. Temporal Fenestration and the Classification of Amniotes [online]. tolweb.org, [cit. 2021-03-25]. Dostupné online. Archivované 2021-04-14 z originálu.
 25. BENTON, M. J. Vertebrate Palaeontology. 2014
 26. FORD, D. P., BENSON R. B. J. The phylogeny of early amniotes and the affinities of Parareptilia and Varanopidae. January 2020. Nature Ecology & Evolution [10] (Poznámka: Na tomto obrázku Synapsida vpravo omylom zahŕňa aj obojživelníky; vľavo na obrázku a inde v článku je to uvedené správne), [11]
 27. KLEMBARA, J. et al.: Inner ear morphology of Diadectomorphs and Seymouriamorphs (Tetrapoda) uncovered by high-resolution x-ray microcomputed tomography, and the origin of the amniote crown-group , In: Palaentology. 2019 [12] Archivované 2021-07-16 na Wayback Machine
 28. Merck 2021 [13]
 29. Johannes Müller, Robert R Reisz, The Phylogeny of Early Eureptiles: Comparing Parsimony and Bayesian Approaches in the Investigation of a Basal Fossil Clade, Systematic Biology, Volume 55, Issue 3, June 2006, Pages 503–511, https://doi.org/10.1080/10635150600755396
 30. Mikko's Phylogeny Archive [online]. mv.helsinki.fi, [cit. 2021-03-25]. Dostupné online.
 31. a b Eureptilia: Protorothyrididae [online]. palaeos.com, [cit. 2021-03-28]. Dostupné online.
 32. SUES, H. D. The rise of reptiles. 2019. S. 31 a nasl.
 33. a b Mikko's Phylogeny Archive [online]. mv.helsinki.fi, [cit. 2021-03-28]. Dostupné online.
 34. a b c CARROLL, Robert L.. Vertebrate Palaeontology and Evolution.. New York : W.H. Freeman and Company, 1987/1988. 698 s. ISBN 978-0-7167-1822-2.
 35. a b Sean P. Modesto, Jason S. Anderson, The Phylogenetic Definition of Reptilia, Systematic Biology, Volume 53, Issue 5, October 2004, Pages 815–821 [14]
 36. a b Phylogeny and Classification of Amniotes [online]. tolweb.org, [cit. 2021-03-25]. Dostupné online.
 37. a b BENTON, M. J. Vertebrate palaeontology. Fourth edition, 2015 ISBN 978-1-118-40755-4
 38. KARDONG, K. V. Vertebrates: Comparative Anatomy, Function, Evolution. Fifth Edition. McGraw−Hill. ISBN 978−0−39−011705−2
 39. GRZIMEK, Bernhard; SCHLAGER, Neil; OLENDORF, Donna; American Zoo and Aquarium Association; Melissa C. McDade. Grzimek's Animal Life Encyclopedia. [s.l.] : Gale, 2003 -2004. 296 s. ISBN 978-0-7876-5362-0.
 40. Mikko's Phylogeny Archive [online]. mv.helsinki.fi, [cit. 2021-03-25]. Dostupné online.
 41. Amniota [online]. tolweb.org, [cit. 2021-03-25]. Dostupné online.
 42. a b Johannes Müller, Robert R Reisz, The Phylogeny of Early Eureptiles: Comparing Parsimony and Bayesian Approaches in the Investigation of a Basal Fossil Clade, Systematic Biology, Volume 55, Issue 3, June 2006, Pages 503–511, https://doi.org/10.1080/10635150600755396
 43. BENTON, M. J. Amniote Phylogeny. 1991 [15] (S. 325)
 44. GAUTHIER, J. et al. Tetrapode Phylogeny (Chapter 25), 1989 [16]
 45. The Paleobiology Database [online]. paleobiodb.org, [cit. 2021-03-28]. Dostupné online.
 46. SUES, H. D. The rise of the reptiles. 2019
 47. GAISLER, Jiří; ZIMA, Jan. Zoologie obratlovců. 3., přepracované. vyd. [s.l.] : [s.n.], 2018. ISBN 978-80-200-2702-3.
 48. Ruggiero MA, Gordon DP, Orrell TM, Bailly N, Bourgoin T, et al. (2015) Correction: A Higher Level Classification of All Living Organisms. PLOS ONE 10(6): e0130114.
 49. LINZEY, Donald W.. Vertebrate biology. [s.l.] : McGraw-Hill, c. 2001. 530 s. ISBN 978-0-697-36387-9. S. ide o systematiku podľa hlavného textu knihy (nie podľa Appendixu).
 50. a b HALL, Brian K.; HALLGRÍMSSON, Benedikt. Strickberger's Evolution. [s.l.] : Jones & Bartlett Publishers, 2011. 762 s. ISBN 978-1-4496-6390-2. S. 438-443.
 51. jaštery.In: Pyramída (encyklopedický časopis)
 52. Carroll, R. L. (1982). Early Evolution of Reptiles. Annual Review of Ecology and Systematics, 13(1), 87–109.
 53. THOMASSEN, H., CARROLL, R. L.: Broomia, the oldest known Millerettid reptile. 1981 [17]
 54. CLARK, J. S., CARROLL, R. L.: Romeriid reptiles from the Lower Permian. 1973 [18]
 55. Systém živej prírody [19]
 56. MATOUŠEK, Branislav; TRNKA, A. Prehľad systému chordátov. Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis : Series B - rerum naturalium (Trnava: Trnavská univerzita), 1997, čís. 1, s. 41-54. ISBN 80-88774-29-2.
 57. BENTON, M. J. Vertebrate Paleontology. 2nd edition, Springer-Science+Business Media, 1997, ISBN 978-0-412-73810-4, Appendix
 58. ŠPINAR, Zdeněk Vlastimil. Paleontologie obratlovců : celostátní vysokoškolská učebnice pro studenty přírodovědeckých fakult. Ilustrácie Zdeněk Burian. 1. vyd. Praha : Academia, 1984. 859 s.
 59. Williston, S. W. The phylogeny and classification of reptiles. 1917 [20]
 60. OSBORN, H. F. The Reptilia subclasses Diapsida and Synapsida and the Early History of the Diaptosauria, 1903 [21]
 61. LINZEY, Donald W.. Vertebrate biology. [s.l.] : McGraw-Hill, c. 2001. 530 s. ISBN 978-0-697-36387-9.