Chordáty (jednotné číslo: chordát; iné názvy: strunovce, zriedkavo: strunatce; lat. Chordata) sú kmeň mnohobunkových živočíchov, presnejšie druhoústovcov. Patria doň napríklad stavovce.

Chordáty

tuniak modroplutvý
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Chordata
Bateson, 1885
Synonymá
strunovce
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Znaky upraviť

 • Telo je dvojstranne súmerné.
 • Majú chordu (=chorda dorsalis, chrbtová struna), čo je povrazec chrupavkovitej hmoty prechádzajúci chrbtovou časťou tela a tvoriaci základ vnútornej kostry. Vzniká vyliačením vrchnej časti endodermu. U vývojovo vyspelejších chordátov je vo vyššom veku zatlačená stavcami, ktoré vzniká zo spojiva obklopujúceho chordu.
 • Majú endostyl.
 • Majú segmentované svalstvo.
 • Centrálna nervová sústava (CNS) má tvar trubice, teda je s vnútornou dutinou zvanou neurocel, a nachádza sa na chrbtovej strane.
 • Cievna sústava je uzavretá (s výnimkou plášťovcov). Srdce je uložené na brušnej strane.
 • Majú žiabrové štrbiny (priečne otvory prederavujúce v prednej časti tráviacu trubicu prechádzajúcu stredom tela), a to aspoň v embryonálnom štádiu (u suchozemských chordátov totiž neskôr zanikajú).

Systematika upraviť

Systém používaný v tejto wikipédii (prevažne podľa Benton 2004/2005) upraviť

Pozn.: V starších systémoch, v ktorých sú sliznatky (Myxini) radené na rovnakú úroveň s ostatnými stavovcami (teda stavovami v užšom zmysle) je „Craniata“ označenie pre sliznatky plus tieto stavovce v užšom zmysle. Dnes – keďže sliznatky z dnešného pohľadu patria pod stavovce – je však Craniata de-facto synonymum pre Vertebrata.

Podľa [1] upraviť

Podľa nemeckej a francúzskej wiki upraviť

 • plášťovce
 • bez mena (niekedy označované ako Vertebrata – stavovce v širšom zmysle!!, vo fr. wiki ako "Myomerozoa")
  • kopijovce (Acrania)
  • stavovce (Craniota, Vertebrata)

Pozn.: Vo fr. wiki je pojem Vertebrata obmedzený na stavovce (Craniata) bez sliznatiek

Podľa anglickej wiki upraviť

 • podkmeň plášťovce (Urochordata, Tunicata)
 • podkmeň kopijovce (Cephalochordata, Acrania)
 • podkmeň stavovce (Craniota, Vertebrata)
 • podkmeň sliznatky (Myxini, Hyperotreti)

Pozn.: Sliznatky sú v hore uvedenom slovenskom delení a nemeckom delení pod stavovcami a aj tam podľa najnovších molekulárnych analýz (zač. 21. storočia) fylogeneticky patria.

Iné projekty upraviť

 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Chordáty
 •   Wikidruhy ponúkajú informácie na tému Chordáty