Druhoústovce (iné názvy: druhoúste[1], druhoúste živočíchy[2], chrbtonervovce[3], zriedkavo: deuterostómia[4]; lat. Deuterostomia, Deuterostoma, Deuterostomata, Notoneuralia, Neorenalia), staršie nazývané enterocoelné druhotnodutinovce (lat. Enterocoela, Enterocoelia), sú veľký taxón (vývojová vetva, infraoddelenie a pod.) dvojstranovcov.

Druhoústovce
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Deuterostomia
Synonymá
Deuterostoma(ta), Notoneuralia, Neorenalia
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Pozri tabuľku uvedenú v článku dvojstranovce.

Systematika

upraviť

druhoústovce/chrbtonervovce (Deuterostomia/Notoneuralia; ďalšie synonymá pozri vyššie):[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23]

Taxóny niekedy zahŕňané do druhoústovcov:

-Staršie sa alternatívne ojedinele do druhoústovcov zaraďovala len časť dnešného taxónu Xenacoelomorpha, konkrétne taxón xenoturbely (Xenoturbellida).[13]
-Okolo roku 2020 sa do druhoústovcov zaraďoval taxón Saccorhytida, ktorý v skutočnosti zrejme patrí do prvoústovcov.[35]
-Ojedinele sa do druhoústovcov zaraďujú problematické vyhynuté taxóny Dinomischida a Cambroclavida.[5]
-Staršie sa do druhoústovcov u niektorých autorov zaraďovali chytadlovce (Tentaculata/Lophophorata) a/alebo štetinatoústky (Chaetognatha) a/alebo pogonofóry (Pogonophora). Tieto sa dnes klasifikujú ako prvoústovce.[36][16][37][14]

Podľa novších prác je pravdepodobné, že druhoústovce sú parafyletický taxón. Je totiž pravdepodobné, že sa prvoústovce vyvinuli z druhoústovcov. Ak sú druhoústovce naozaj parafyletické, tak:[23][27][22]

 • najpravdepodobnejšie je, že sú prvoústovce sesterským taxónom taxónu Xenambulacraria; príslušný taxón "prvoústovce + Xenambulacraria" sa niekedy označuje názvom Orthozoa;
 • menej pravdepodobné je, že sú prvoústovce sesterským taxónom taxónu chordáty; príslušný taxón "prvoústovce + chordáty" sa niekedy označuje názvom Centroneuralia (Ulrich 1951 tento taxón nazýval Neocoelomata[38])

Taxóny vyskytujúce sa v niektorých starších systémoch (z dnešného pohľadu sú to neprirodzené taxóny) sú:

- Dexiothetica/Laeothetica = Echinodermata + Chordata v súčasnom ponímaní[39][40]
- Pharyngotremata v širšom zmysle/Stomochordata v širšom zmysle = Hemichordata + Chordata v súčasnom ponímaní [41][17][36] (Tento taxón sú zároveň chordáty (Chordata) v jednom zo starších ponímaní[42])
- Pharyngotremata v užšom zmysle = Cephalodiscida + Chordata v súčasnom ponímaní [43]
- Cyrtotreta = Balanoglossa (=Enteropneusta v užšom zmysle) + Chordata v súčasnom ponímaní[43][44][6][36]

Iné projekty

upraviť
 1. UŠÁKOVÁ, Katarína; MATIS, Dušan; KOVÁČ, Vladimír. Biológia pre gymnáziá 4. 2. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2006. 87 s. ISBN 80-10-00727-7.
 2. STANĚK, V. J. Veľký obrazový atlas zvierat. 1965. S. 229
 3. Veľký kniha živočíchov. 2019. S. 27
 4. SAMUEL, Ondrej. Geologický slovník - zoopaleontológia. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2000. 527 s. ISBN 80-88974-24-0. S. 76.
 5. a b Mikko's Phylogeny Archive [1] a [2], dátum prístupu = 2023-02-07
 6. a b GAISLER, Jiří; ZIMA, Jan. Zoologie obratlovců. 3., přepracované. vyd. Praha : Academia, 2018. 693 s. ISBN 978-80-200-2702-3. S. 28-30, 33.
 7. GEOL 331/BSCI 333 Principles of Paleontology - Fall Semester 2022 Deuterostomia I: Basal deuterostomes and stem echinoderms [online]. geol.umd.edu, [cit. 2023-02-13]. Dostupné online.
 8. GEOL 331/BSCI 333 Principles of Paleontology - Fall Semester 2022-Deuterostomia II: Crown group echinoderms [online]. geol.umd.edu, [cit. 2023-02-13]. Dostupné online.
 9. a b GEOL 331/BSCI 333 Principles of Paleontology - Fall Semester 2020 Deuterostomia III: Vertebrates [online]. geol.umd.edu, [cit. 2023-02-13]. Dostupné online.
 10. Variety of Life [online]. taxondiversity.fieldofscience.com, [cit. 2023-02-07]. Dostupné online.
 11. PANČÍK. Systém živej prírody. 2008 [3]
 12. a b c d BENTON, Michael J.. Vertebrate Palaeontology. [s.l.] : John Wiley & Sons, 2014. 480 s. ISBN 978-1-118-40684-7. S. 11.
 13. a b c TIRJAKOVÁ, E. et al. SYSTÉM EUKARYOTICKÝCH JEDNOBUNKOVCOV A ŽIVOČÍCHOV.2015
 14. a b MOTYČKA, V., ROLLER, Z. Svět zvířat X - Bezobratlí 1. Praha: Albatros 1. 2001
 15. KRUMPÁL, Miroslav. Veľká kniha živočíchov : viac ako 1600 farebných ilustrácií. Prvé. vyd. Bratislava : Príroda, 2019. 344 s. ISBN 978-80-551-6883-8. S. 26.
 16. a b BRTEK, Ľubomír. Veľká kniha živočíchov : hmyz, ryby, obojživelníky, plazy, vtáky, cicavce. 3. nezmenené. vyd. Bratislava : Príroda, 1997. 345 s. ISBN 80-07-00990-6. S. 22.
 17. a b AHLBERG, Per Erik. Major Events in Early Vertebrate Evolution. [s.l.] : CRC Press, 2001. 448 s. Dostupné online. ISBN 978-1-134-56886-4. Chapter 1
 18. a b Zamora, S., Wright, D.F., Mooi, R. et al. Re-evaluating the phylogenetic position of the enigmatic early Cambrian deuterostome Yanjiahella. Nat Commun 11, 1286 (2020). https://doi.org/10.1038/s41467-020-14920-x
 19. a b Topper, Timothy P.; Guo, Junfeng; Clausen, Sébastien; Skovsted, Christian B.; Zhang, Zhifei (2019-03-25). "A stem group echinoderm from the basal Cambrian of China and the origins of Ambulacraria". Nature Communications. 10 (1): 1366.
 20. a b c Han, Jian; Morris, Simon Conway; Ou, Qiang; Shu, Degan; Huang, Hai (2017). "Meiofaunal deuterostomes from the basal Cambrian of Shaanxi (China)" (PDF). Nature. 542 (7640): 228–231
 21. CAVALIER-SMITH, T. A revised six-kingdom system of life. Biol. Rev. 73. 1998. str. 203-266
 22. a b c Mulhair, Peter & McCarthey, Charley & Siu-Ting, Karen & Creevey, Chris & O'Connell, Mary. (2021). Enriching for orthologs increases support for Xenacoelomorpha and Ambulacraria sister relationship.
 23. a b c Kapli P, Natsidis P, Leite DJ, Fursman M, Jeffrie N, Rahman IA, Philippe H, Copley RR, Telford MJ. Lack of support for Deuterostomia prompts reinterpretation of the first Bilateria. Sci Adv. 2021 Mar 19;7(12):eabe2741. doi: 10.1126/sciadv.abe2741. PMID: 33741592; PMCID: PMC7978419.
 24. García-Bellido, D. C., Lee, M. S. Y., Edgecombe, G. D., Jago, J. B., Gehling, J. G., & Paterson, J. R. (2014). A new vetulicolian from Australia and its bearing on the chordate affinities of an enigmatic Cambrian group. BMC Evolutionary Biology, 14(1). https://doi.org/10.1186/s12862-014-0214-z
 25. GIRIBET, G., EDGECOMBE, G. D. Perspectives in Animal Phylogeny and Evolution: A decade later. 2019 S. 168, 170 [4]
 26. Drábková, Marie et al. & (2022). Different phylogenomic methods support monophyly of enigmatic ‘Mesozoa’ (Dicyemida + Orthonectida, Lophotrochozoa). Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 289. 10.1098/rspb.2022.0683.
 27. a b NATSIDIS, P. Systematic errors in phylogenomics with a focus on the major metazoan clade Deuterostomia. 2022 [5]
 28. HENDRYCH, V. Lesnícka zoológia. 1962. S. 184
 29. DANĚK, G. Zoológia pre 1. a 2. ročník stredných všeobecnovzdálávacích škôl. 1967. S. 129
 30. Topper TP, Guo J, Clausen S, Skovsted CB, Zhang Z. Reply to 'Re-evaluating the phylogenetic position of the enigmatic early Cambrian deuterostome Yanjiahella'. Nat Commun. 2020 Mar 9;11(1):1287. doi: 10.1038/s41467-020-14922-9. PMID: 32152290; PMCID: PMC7062690.
 31. Caron J-B, Conway Morris S, Shu D (2010) Tentaculate Fossils from the Cambrian of Canada (British Columbia) and China (Yunnan) Interpreted as Primitive Deuterostomes. PLoS ONE 5(3): e9586. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0009586
 32. Tian, Qingyi; Zhao, Fangchen; Zeng, Han; Zhu, Maoyan; Jiang, Baoyu (8 July 2022). "Ultrastructure reveals ancestral vertebrate pharyngeal skeleton in yunnanozoans". Science. 377 (6602): 218–222.
 33. NELSON, Joseph S.; GRANDE, Terry C.; WILSON, Mark V. H.. Fishes of the World. [s.l.] : John Wiley & Sons, 2016. 752 s. ISBN 978-1-119-22081-7. S. 14.
 34. McMenamin MAS. Cambrian Chordates and Vetulicolians. Geosciences. 2019; 9(8):354. https://doi.org/10.3390/geosciences9080354
 35. Yunhuan Liu, Emily Carlisle, Huaqiao Zhang, Ben Yang, Michael Steiner, Tiequan Shao, Baichuan Duan, Federica Marone, Shuhai Xiao & Philip C. J. Donoghue (2022). "Saccorhytus is an early ecdysozoan and not the earliest deuterostome". Nature
 36. a b c PELLETIER, Bernard. Empire Biota: Taxonomy and Evolution 2nd Edition. [s.l.] : Lulu.com, 2012. 354 s. ISBN 978-1-329-87400-8.
 37. NOVÁK, V. Historický vývoj organismů. 1969. S. 489
 38. Ulrich, W. 1951. Vorschläge zu einer Revision der Grosseintheilung ders Tierreches. In: Herre, W. (ed.) Verhandlungen der Deutschen Zoologischen Gesellschaft vom 1. bis 5. August 1950 in Marburg. Zologischer Anzeiger, 15 Supplementband: 244–271 [6]
 39. Jefferies, Richard & Brown, Nigel & Daley, Paul. (2010). The Early Phylogeny of Chordates and Echinoderms and the Origin of Chordate Left–Right Asymmetry and Bilateral Symmetry. Acta Zoologica. 77. 101 - 122. 10.1111/j.1463-6395.1996.tb01256.x.
 40. PAUL, C. R. C., SMITH, A. B. Echinoderm Phylogeny and Evolutionary Biology. 1988. ISBN: 978-0-19-854491-3. S. 20
 41. IULIIS, Gerardo De; PULERÀ, Dino. The Dissection of Vertebrates. [s.l.] : Academic Press, 2006. 352 s. Dostupné online. ISBN 978-0-12-378593-0. S. 2.
 42. ROTHSCHILD, N. M. V. A classification of living animals. 1961
 43. a b AX, P. Multicellular animals: the phylogenetic system of the metazoa. Mainz:Akademie der Wissenschaften und der Literatur. vol. 1, 1996
 44. NIELSEN, C. Animal evolution: Interrelationships of the living phyla. 2nd edition. 2001