Čeľustnatce (iné názvy: čeľusťovce[1][2][3][4], čeľustnaté[5], čeľustn(at)é stavovce[6], čeľusťovité stavovce [4] ; lat. Gnathostomata) je v najčastejšom ponímaní veľký taxón (obyčajne nadtrieda) stavovcov. Je opakom taxónu bezčeľustnatce, čiže zahŕňa stavovce s vyvinutými čeľusťami.

Čeľustnatce

prvý riadok: plakoderm a drsnokožec; druhý riadok: kostnatá ryba a švornožec
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Gnathostomata
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku
Enyalioides azulae

Čeľustnatce (podľa vyššie uvedenej definície) okrem štvornožcov sa tradične označujú aj ako čeľustn(at)é ryby[7][8][9], ryby[10] (lat. Pisces) alebo plutvovce[11] (lat. Pisces).

Rôzne významy pojmu čeľustnatce (Gnathostomata)

upraviť

a) V širšom zmysle čeľustnatce (resp. vyššie uvedené slov. synonymá; lat. Gnathostamata alebo [od roku 2020] Pan-Gnathostomata[12]) zahŕňajú aj ostrakodermy a (prípadne) konodonty, čiže zahŕňajú aj celé bezčeľustnatce okrem kruhoústnic v užšom zmysle (teda okrem mihúl a sliznatiek). Dôvod pre takéto použitie je ten, že takto definovaný taxón (pravdepodobne) vývojovo tvorí prirodzenú skupinu.[13][12][14]

b) V užšom zmysle sú čeľustnatce (resp. vyššie uvedené slov. synonymá; lat. Gnathostomata alebo [od roku 2020] Apo-Gnathostomata[15]) všetky stavovce okrem bezčeľustnacov - toto je definícia uvedená hore v úvode tohto článku a je to najčastejšia definícia čeľustnatcov.[16][17][15][14]

c) V najužšom (zriedkavom) zmysle sú čeľustnatce (resp. vyššie uvedené slov. synonymá; lat. Gnathostomata) iný názov taxónu Eugnathostomata. Eugnathostomata sú definované ako korunové čeľustnatce v užšom zmysle, čiže sú to čeľustnatce v užšom zmysle (=Apo-Gnathostomata) okrem taxónu plakodermy (Placodermi); inými slovami je to teda súhrnné označenie pre tradičné taxóny drsnokožce, akantódy, kostnaté ryby a štvornožce.[18][19]


Systematika čeľustnatcov v užšom zmysle (t.j. podľa definície b)

upraviť

Z vývojového hľadiska patria do bezčeľustnatcov, ale tradične sa zaraďujú oddelene.

Čeľustnatce pozostávajú z nasledujúcich taxónov: †plakodermy, drsnokožce, †akantódy, kostnaté ryby a štvornožce (=najmä obojživelníky, plazy, vtáky a cicavce). Podrobnosti systému pozri v článkoch stavovce a štvornožce.

Tradične sa čeľustnatce delia na:

 • čeľustnaté ryby (t.j. plakodermy, drsnokožce, akantódy a kostnaté ryby)
 • štvornožce.
 1. Univerzita Komenského - Prírodovedecká fakulta - Informačný list k predmetu Paleontológia (2013) [1]
 2. KREJČA, J. a KORBEL, L. (eds.) et al.: Veľká kniha živočíchov. 3. nezmenené vydanie Bratislava: Príroda a. s., 1997. ISBN 80-07-00990-6 [1. vydanie malo názov: Z našej prírody - Živočíchy] S. 339
 3. stavovce. In: Pyramída.
 4. a b Placoderma. In: Pyramída.
 5. čeľustnaté. In: BETINA, Vladimír, et al. Malá encyklopédia biológie. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1975. 556 s. (Malá encyklopédia.) S. 86.
 6. UŠÁKOVÁ, Katarína; MATIS, Dušan; KOVÁČ, Vladimír. Biológia pre gymnázia. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2002. 87 s. ISBN 80-08-03328-2. S. 49.
 7. NELSON, Joseph S. Fishes of the World. 4th ed. : Hoboken, N.J. : John Wiley, 2006. 601 s. ISBN 978-0-471-25031-9. S. 34.
 8. mysho. Krížom-krážom.eu [online]. krizom-krazom.eu, [cit. 2018-06-21]. Dostupné online.
 9. VALENT, Dušan. Vývojové rady [online]. invivomagazin.sk, [cit. 2018-06-21]. Dostupné online.
 10. ryby. In: Encyklopédia Slovenska V. 1981. S. 185
 11. BUMERL, J. et al. Biológia 1. 1984. S. 173
 12. a b Pan-Gnathostomata in: Kevin de Queiroz; CANTINO, Philip D.; GAUTHIER, Jacques A.. Phylonyms (A Companion to the PhyloCode). [s.l.] : CRC Press, 2020. 1352 s. ISBN 978-0-429-82121-9.
 13. DONOGHUE, P. C. J., KEATING, J. N. Early Vertebrate Evolution. In: Palaeontology, 2014, pp. 1–15 dostupné online (Fig. 1)
 14. a b GEOL431 - Vertebrate Paleobiology [online]. geol.umd.edu, [cit. 2023-06-12]. Dostupné online.
 15. a b Apo-Gnathostomata in: Kevin de Queiroz; CANTINO, Philip D.; GAUTHIER, Jacques A.. Phylonyms (A Companion to the PhyloCode). [s.l.] : CRC Press, 2020. 1352 s. ISBN 978-0-429-82121-9.
 16. GAISLER, Jiří; ZIMA, Jan. Zoologie obratlovců. 3., přepracované. vyd. Praha : Academia, 2018. 693 s. ISBN 978-80-200-2702-3. S. 213, 237.
 17. MATOUŠEK, Branislav; TRNKA, A. Prehľad systému chordátov. Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis : Series B - rerum naturalium (Trnava: Trnavská univerzita), 1997, čís. 1, s. 41-54. ISBN 80-88774-29-2.
 18. Gnathostomata in: Kevin de Queiroz; CANTINO, Philip D.; GAUTHIER, Jacques A.. Phylonyms (A Companion to the PhyloCode). [s.l.] : CRC Press, 2020. 1352 s. ISBN 978-0-429-82121-9.
 19. geol.umd.edu, [cit. 2023-06-12]. Dostupné online. a [2]

Iné projekty

upraviť