Čeľustnatce

Čeľustnatce (iné názvy: čeľusťovce[1][2][3][4], čeľustnaté[5], čeľustn(at)é stavovce[6], čeľusťovité stavovce [4] ; lat. Gnathostomata) je veľký taxón (obyčajne nadtrieda) stavovcov. Je opakom taxónu bezčeľustnatce, čiže zahŕňa stavovce s vyvinutými čeľusťami. Čeľustnatce okrem štvornožcov sa tradične označujú aj ako čeľustn(at)é ryby[7][8][9].

Čeľustnatce
Gnathostomata.jpg
prvý riadok:tiger, pravá ryba; druhý riadok: žralok a plakoderm
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Gnathostomata
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Čeľustnatce v širšom zmysleUpraviť

V širšom (zriedkavom) ponímaní čeľustnatce (resp. vyššie uvedené synonymá; lat. Gnathostamata) zahŕňajú aj ostrakodermy a (prípadne) konodonty, čiže zahŕňajú aj celé bezčeľustnatce okrem kruhoústnic v užšom zmysle (teda okrem mihúl a sliznatiek). Dôvod pre takéto použitie je ten, že takto definovaný taxón (pravdepodobne) vývojovo tvorí prirodzenú skupinu.[10] Nasledujúci text článku sa zaoberá len čeľustnatcami v užšom zmysle, čiže bez ostrakoderm a konodontov.

Systematika čeľustnatcov v užšom zmysleUpraviť

Z vývojového hľadiska patria pod bezčeľustnatce, ale tradične sa zaraďujú oddelene.

Čeľustnatce pozostávajú z nasledujúcich taxónov: †plakodermy, drsnokožce, †akantódy, kostnaté ryby a štvornožce (=najmä obojživelníky, plazy, vtáky a cicavce). Podrobnosti systému pozri v článkoch stavovce a štvornožce.

Tradične sa čeľustnatce delia na:

 • čeľustnaté ryby (t.j. plakodermy, drsnokožce, akantódy a kostnaté ryby)
 • štvornožce.

ZdrojeUpraviť

 1. Univerzita Komenského - Prírodovedecká fakulta - Informačný list k predmetu Paleontológia (2013) [1]
 2. KREJČA, J. a KORBEL, L. (eds.) et al.: Veľká kniha živočíchov. 3. nezmenené vydanie Bratislava: Príroda a. s., 1997. ISBN 80-07-00990-6 [1. vydanie malo názov: Z našej prírody - Živočíchy] S. 339
 3. stavovce. In: Pyramída.
 4. a b Placoderma. In: Pyramída.
 5. čeľustnaté. In: BETINA, Vladimír, et al. Malá encyklopédia biológie. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1975. 556 s. (Malá encyklopédia.) S. 86.
 6. UŠÁKOVÁ, Katarína; MATIS, Dušan; KOVÁČ, Vladimír. Biológia pre gymnázia. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2002. 87 s. ISBN 80-08-03328-2. S. 49.
 7. NELSON, Joseph S. Fishes of the World. 4th ed. : Hoboken, N.J. : John Wiley, 2006. 601 s. ISBN 978-0-471-25031-9. S. 34.
 8. mysho. Krížom-krážom.eu [online]. krizom-krazom.eu, [cit. 2018-06-21]. Dostupné online.
 9. VALENT, Dušan. Vývojové rady [online]. invivomagazin.sk, [cit. 2018-06-21]. Dostupné online.
 10. DONOGHUE, P. C. J., KEATING, J. N. Early Vertebrate Evolution. In: Palaeontology, 2014, pp. 1–15 dostupné online (Fig. 1)

Iné projektyUpraviť