Štítovce

(Presmerované z Ostrakodermy)

Štítovce[1] (iné názvy: ostrakodermy[2], štítnatce[3], pancierokožce[4], panciernaté ryby [ďalšie synonymá a ich zdroje pozri v článku panciernaté ryby ]; lat. Ostracodermi, Ostracoderma(ta)) je v starších systémoch taxón zahŕňajúci vyhynuté bezčeľustnatce (okrem konodontov), teda pteraspidy, anaspidy, telodonty a Osteostraci+Galeaspida+Pituriaspida (dnes sa všetky uvedené taxóny klasifikujú samostatne).

Príklady zástupcov taxónu osteostraky

V najdávnejších systémoch Ostracordermi (Ostracoderma) zahŕňali najmä aj dnešný taxón plakodermy – vysvetlenie pozri v článku panciernaté ryby. Nasledujúci text tohto článku sa plakodermami nezaoberá.

Charakteristika upraviť

Tieto živočíchy mali telo tvarom podobné kostnatým rybám, telo bolo spravidla pokryté silným pancierom, pozostávajúcim z rohovitých doštičiek alebo zo strechovito sa prekrývajúcich šupín. Plutvy boli slabo vyvinuté. Mali aj spravidla chrupavkovitú chrbticu.

Zdroje upraviť

  1. bezčeľustnatce. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2001. 686 s. ISBN 80-224-0671-6. Zväzok 2. (Bell – Czy).
  2. ostrakodermy. In: ČINČURA, Juraj, ed. Encyklopédia Zeme. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1983. 717 s. S. 429.
  3. Trnka, A.. Všeobecná zoológia II. [online]. pdf.truni.sk, [cit. 2018-06-21]. Dostupné online.
  4. LENOCHOVÁ, Mária et al. Biológia pre 1. ročník gymnázia. 3. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994. ISBN 80-08-021318-X. s. 156

Iné projekty upraviť

  •   Wikidruhy ponúkajú informácie na tému Štítovce