Osteostraci+Galeaspida+Pituriaspida

Osteostraci+Galeaspida+Pituriaspida je relatívne nová skupina (nadtrieda, trieda, podtrieda) bezčeľustnatcov zahŕňajúca len tri rady osteostraky, prilbovce (Galeaspida) a Pituriaspida. Patria medzi tzv. štítovce.

Ustálené meno donedávna neexistovalo. V súčasnosti sa na tento účel obyčajne „revitalizuje“ starší názov Cephalaspidomorphi, ktorý v minulosti označoval niektoré (dovtedy známe) skupiny tejto podtriedy, ale nikdy nemal ustálený význam. Nelson (2006) uvádza túto inkriminovanú skupinu ako nadtriedu pod názvom Osteostracomorphi a zároveň ako triedu pod názvom Cephalaspidomorphi (Monorhina). Slovenské ekvivalenty pre tieto taxóny sú štítohlavovce a cefalaspidy.

Iné projekty

upraviť