Štítohlavovce

(Presmerované z Cefalaspidy)

Štítohlavovce[1][2] (iné názvy: jednonozdré[1], cefalaspidy[3]; lat. Cephalaspidomorphi, Monorhina, Osteostracomorphi, zriedkavo: Cephalaspida[4]) sú taxón bezčeľustnatcov, ktorého presná definícia sa časom neustále mení. Konkrétne môže zahŕňať:

Termín cefalaspidy sa v užšom zmysle používa (neformálne) aj ako synonymum pre Osteostraci [9]. Aj vedecké označenie Cephalaspida sa (často) používa v užšom zmysle ako synonymum pre Osteostraci [10][11]. Treba ale poznamenať, že odlišný význam má vedecké označenie Cephalaspidida (teda s –di- v slove), ktoré označuje len podskupinu Osteostraci (Cephalaspida), t.j. rod Cephalaspis a prípadne aj niektoré príbuzné rody [12][13][14].

K starším systémom treba poznamenať, že taxóny Galeaspida a najmä Pituriaspida boli v minulosti prakticky neznáme [8].

Zdroje upraviť

 1. a b c MATOUŠEK, Branislav; TRNKA, A. Prehľad systému chordátov. Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis : Series B - rerum naturalium (Trnava: Trnavská univerzita), 1997, čís. 1, s. 41-54. ISBN 80-88774-29-2.
 2. a b KOŠČO, Ján; KOČIŠOVÁ, Jana; HRABKOVSKÝ, Branislav; HAJDÚ, Juraj; FALATOVÁ, Lucia. Ichtyológia II : učebné texty k elektronickému kurzu Ichtyológia II. prvé. vyd. Prešov : Prešovská univerzita, 2015. ISBN 978-80-555-1240-2. S. 24.
 3. TIRJAKOVÁ, Eva; VĎAČNÝ, Peter; KOCIAN, Ľudovít. Systém eukaryotických jednobunkovcov a živočíchov [online]. Bratislava: Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta UK, 2015, [cit. 2018-06-21]. Dostupné online.
 4. ibb.unesp.br, [cit. 2018-06-21]. Dostupné online.
 5. NELSON, Joseph S.; GRANDE, Terry C.; WILSON, Mark V. H.. Fishes of the World. [s.l.] : John Wiley & Sons, 2016. 707 s. ISBN 978-1-118-34233-6. S. 17.
 6. Sepkoski Jr. 2002: A compendium of fossil marine animal genera citované in: Taxonomicon [1]
 7. [2] 298 (prístup júl 2017)
 8. a b Cephalaspidomorphi : Galeaspida [online]. palaeos.com, [cit. 2018-06-21]. Dostupné online.
 9. Osteostraci [online]. tolweb.org, [cit. 2018-06-21]. Dostupné online.
 10. STORCH, Volker; WELSCH, Ulrich; WINK, Michael. Evolutionsbiologie. [s.l.] : Springer-Verlag, 2013. 570 s. ISBN 978-3-642-32836-7. S. 119.
 11. HILDEBRAND, Milton; GOSLOW, George. Vergleichende und funktionelle Anatomie der Wirbeltiere. [s.l.] : Springer-Verlag, 2013. 713 s. ISBN 978-3-642-18951-7. S. 44.
 12. MOY-THOMAS, James Allan. Palaeozoic Fishes (2nd ed;). [s.l.] : Springer Science & Business Media, 2012. 260 s. ISBN 978-1-4684-6465-8. S. Ch 2 - 2.1.
 13. Cephalaspidomorphi: Cornuata [online]. palaeos.com, [cit. 2018-06-21]. Dostupné online.
 14. Mikko's Phylogeny Archive [online]. helsinki.fi, [cit. 2018-06-21]. Dostupné online. (pravý okraj stránky úplne dole)