Plesiosaury (iné názvy: pleziosaury[1][2], veslojaštery[3]; lat. Plesiosauria) je vyhynutá skupina morských plazov z taxónu jašteroplutvé (Sauropterygia).

Plesiosaury

Cryptoclidus
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Plesiosauria
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Žili od stredného triasu až po koniec kriedy. Patrili k rozšíreným morským skupinám. Delili sa na dva podrady: pliosaury (Pliosauroidea) teda krátkokrké plesiosaury ako napr. kronosaurus, liopleurodon atď. a Plesiosauroidea, čo boli dlhokrké plesiosaury s dlhým labutím krkom a malou hlavou (napr. elasmosaurus). Namiesto nôh mali tieto plazy dlhé, lancetovité plutvy, kým zavalité telo sa končilo krátkym hrotitým chvostom. Zuby mali ostré a špicaté a živili sa zrejme rybami. Kostnaté ryby kriedového obdobia sa už veľmi podobali dnešným , boli pohyblivé a plávali rýchlejšie ako dlhokrké, ale pomalšie plesiosaury. Tieto plazy používaly svoje končatiny ako veslá, ktorými (podobne ako vtáky) pohybovali nahor a nadol, ako keby odlietali. Malé a obratné kostnaté ryby lovili tak, že hlavu na dlhom krku vystreľovali do kŕdľa rýb plávajúcich pomimo. Našlo sa aj niekoľko skamenelín plesiosaurov s kosťami pterosaurov a rýb v žalúdku. To nám dovoľuje usudzovať, že plesiosaury poľovali aj na pterosaury plachtiace nízko nad hladinou, alebo zbierali exempláre, ktoré spadli do mora.

Existujú ešte plesiosaury? upraviť

Posledné plesiosaury zmizli zo zemského povrchu pred asi 65,5 mil. rokov spolu s ďalšími skupinami organizmov. Existujú však legendárne kryptozoologické príšery, ktorých opis tela sa podobá opisu tela plesiosaurov. Patrí medzi ne napríklad lochnesská príšera, cadborosaurus atď. Pokiaľ však nebudú k dispozícii rukolapné dôkazy namiesto pochybných svedectiev, plesiosaury oficiálne zostanú vyhynutá skupina.

Galéria upraviť

Referencie upraviť

  1. MIŠÍK, Milan. Štafeta vedy. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1990. 366 s. ISBN 80-215-0098-0. S. 159.
  2. pleziosaurus. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. ISBN 80-967524-6-4.
  3. praplazy. In: BETINA, Vladimír, et al. Malá encyklopédia biológie. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1975. 556 s. (Malá encyklopédia.) S. 397.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Plesiosaury