Pliosaury (alebo Pliosauroidea) sú jednou z nadčeľadí skupiny Plesiosauria s relatívne krátkymi krkmi a veľkými hlavami.

Kronosaurus queenslandicus, pliosarus zo strednej kriedy.

Boli to veľké morské dravce a stali sa najobávanejšími morskými predátormi od ranej jury až do obdobia vrchnej kriedy. S krátkymi krkmi, masívnymi hlavami a zubami vyzbrojenými čeľusťami mohli zaútočiť aj na živočíchy takmer rovnakej veľkosti a vytrhovať z nich kusy mäsa ako dnešné žraloky alebo kosatky.