Jašter

(Presmerované z Jaštery)

Jašter môže byť:


Jaštery (lat. Sauria) môže byť:

 • v užšom zmysle: taxón šupinavcov (=jašterotvarých), zahŕňa spravidla všetky šupinavce okrem hadov, historicky zahŕňal aj krokodíly, latinské synonymum: Lacertilia (Lacertilia je ale vždy bez krokodílov [19][20])[21][22][23][24], staršie slovenské synonymum: jašterice [25], pozri jaštery (Lacertilia)
 • v širšom zmysle: a) taxón pozostávajúci spravidla z taxónov Lepidosauromorpha a Archosauromorpha (vrátane alebo bez taxónov: Pantestudines [alebo len ich časti], Ichthyosauromorpha a Choristodera) a prípadne aj z taxónu Thalattosauriformes,[26]b) taxón tvorený plazmi s dvoma pármi trojprstých až päťprstých končatín (sekundárne bez nich), s čeľustnými kosťami, ktoré sa cez seba nepresúvajú a so zubami v čeľustiach, taxón sa zjavil začiatkom mezozoika (dinosaury, vtákojaštery, rybojaštery, jašterice atď.)[27], pozri jaštery (taxón v paleontológii)

Zdroje upraviť

 1. ještěři označení vyhynulých plazů. In: Universum: všeobecná encyklopedie. [CD]. 5. digitálna publikácia 1. knižného vydania. Praha: Odeon, 2006 (2001). ISBN 80-207-1060-4.
 2. ještěr. In: HAVRÁNEK, Bohuslav, ed. a kol. Slovník spisovného jazyka českého. Praha: Academia, 1989. dostupné online
 3. Saurier. In: Lexikon der Biologie. [CD-ROM] München : Elsevier, Spektrum, Akad. Verl., 2005. ISBN 3-8274-0342-1.
 4. Saurier. In: Brockhaus - die Enzyklopädie Digital. [CD-ROM] Mannheim : Bibliogr. Inst. und Brockhaus, 2003. ISBN 3-7653-9377-0.
 5. Konradin Medien GmbH, Leinfelden-Echterdingen. Saurier [online]. wissen.de, [cit. 2018-06-19]. Dostupné online.
 6. Saurian. In: Oxford English Dictionary Second Edition on CD-ROM (v. 4.0). Oxford University Press, 2009, ISBN ISBN 978-0-19-956383-8.
 7. Kultúra slova, roč. 29, 1995, S. 59
 8. ČIERNA, Mária, et al. Nemecko-slovenský slovník. 2. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1986. 967 s. S. 593.
 9. praplyzy. In: Pyramída.
 10. praještěr. In: HAVRÁNEK, Bohuslav, ed. a kol. Slovník spisovného jazyka českého. Praha: Academia, 1989. dostupné online
 11. STANĚK, Václav Jan. Veľký obrazový atlas zvierat. Preklad Juraj Blicha. Bratislava : Mladé letá, 1965. 592 s. S. 293.
 12. jašter. In: JAROŠOVÁ, Alexandra, ed.; BUZÁSSYOVÁ, Klára, ed. Slovník súčasného slovenského jazyka. Zväzok H – L. Bratislava : Veda, 2011. 1087 s. Dostupné online. ISBN 978-80-224-1172-1.
 13. jašter. In: PECIAR, Štefan, ed. Slovník slovenského jazyka. Zväzok I a – k. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1959. 832 s. Dostupné online. S. 636.
 14. jašter. In: Slovník slovenských nárečí. 1. vyd. Zväzok I A – K. Bratislava : Veda, 1994. 933 s. ISBN 80-224-0183-8. S. 718.
 15. a b gaščer. In: BERNOLÁK, Anton. Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí. dostupné online
 16. ještěr. In: Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta. Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i. dostupné online (pôvodne: KOTT, F. Š. Česko-německý slovník zvláště grammaticko-fraseologický (Díl první – sedmý; Dodatky). Praha: František Šimáček, 1878-1893).
 17. Studia Slavica, roč. 5. [s.l.] : Magyar Tudományos Akadémia, 1959. 516 s. S. 144.
 18. Pelech, O., Józsa, Š., Kohút, M., Plašienka, D., Hók, J. & Soták, J., 2016, Structural, biostratigraphic and petrographic evaluation of the Upper Cretaceous red marlstones and underlying granitoids from the borehole HPJ-1 Jašter near Hlohovec (Považský Inovec Mts., Slovakia). Archivované 2020-07-19 na Wayback Machine Acta Geologica Slovaca, 8, 1, s. 27 – 42
 19. CARROLL, R.L. 1988. Vertebrate Paleontology and Evolution. W.H. Freeman and Company, New York, S. 228, 617
 20. OWEN: Report on British Fossil Reptiles. Part II. Report of the British Association for the Advancement of Science - 1841. vydané 1842 [1] s. 190
 21. jaštery. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2013. 682 s. ISBN 978-80-970350-1-3. Zväzok 7. (In – Kalg), s. 427.
 22. šupináče. In: BETINA, Vladimír, et al. Malá encyklopédia biológie. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1975. 556 s. (Malá encyklopédia.) S. 480.
 23. Sauria. In: Oxford English Dictionary Second Edition on CD-ROM (v. 4.0). Oxford University Press, 2009, ISBN ISBN 978-0-19-956383-8.
 24. Pozri zdroje v článku jaštery (Lacertilia)
 25. Pozri zdroje uvedené v článku jašterica.
 26. HAARAMO, M.. Mikko's Phylogeny Archive [online]. Helsingin Yliopisto (University of Helsinki), [cit. 2018-06-19]. [2]
 27. jaštery. In: ČINČURA, Juraj, ed. Encyklopédia Zeme. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1983. 717 s. S. 258.
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.