Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí

Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí seu Lexicon Slavicum Bohemico-Latino-Germanico-Ungaricum auctore Antonio Bernolák Nobili Pannonio Szlaniczensi (t. j. v modernej slovenčine „Slovník slovenský česko-latinsko-nemecko-maďarský alebo slovník slovenský česko-latinsko-nemecko-maďarský autora Antona Bernoláka, slanického panónskeho [t. j. slovenského] šľachtica“; pôvodný názov sa často uvádza chybne so slovom „Česko-“ namiesto Češko-) je viacjazyčný slovník Antona Bernoláka, prvý veľký slovník slovenčiny. Slovník vznikol v rokoch 1787 – 1808, ale Bernolák už nestihol pred smrťou svoje dielo vydať, a tak vyšlo až 12 – 14 rokov po jeho smrti, teda v rokoch 1825 – 1827, zásluhou J. Palkoviča (ktorý spracoval aj 6. diel) a prímasa A. Rudnayho v univerzitnej tlačiarni v Budapešti.

Pozostáva z 5 dielov, v ktorých uvádza heslá štýlom „slovenské slovo [alebo české slovo označené †] – latinské ekvivalenty, nemecké ekvivalenty, maďarské ekvivalenty, slovenské synonymá [za skratkou Syn. alebo Vulg.], české ekvivalenty [len ak sú odlišné od slovenských tvarov; za skratkou boh.]“, a zo 6. dielu (tzv. Repertorium), ktorý obsahuje index latinských, nemeckých a maďarských slov s odkazmi na príslušné slovenské heslá.

Slovníkom sa Bernolák usiloval zavŕšiť svoje úsilie o kodifikáciu spisovnej slovenčiny (tzv. bernolákovčiny). Zachytáva jazyk vzdelancov západoslovenských kultúrnych centier, t. j. Trnavy a Bratislavy. V slovníku vyznačuje aj dialektizmy (pred heslovým slovom: *; v texte: „Vulg.“), české slová výrazne odlišné od slovenských (pred heslovým slovom: †; v texte: „boh.“) a ustálené spojenia (niektoré sú označené výrazom „Usus“). Dnes sa slovníku zvykne vyčítať prehnané uvádzanie (údajných) slovenských novotvarov.

Zdroj upraviť

Externé odkazy upraviť