Jašteroplutvé ([ako rad aj:] jašteroplutvovcotvaré; lat. Sauropterygia) sú taxón plazov z taxónu jaštery (Sauria) v širšom zmysle. Zahŕňa najmä plesiosaury a notosaury; v širšom, najbežnejšom ponímaní zahŕňa aj plakodonty.

Jašteroplutvé

Ceresiosaurus calcagnii
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Sauropterygia
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Charakteristika (vrátane plakodontov) upraviť

Jašteroplutvé boli vodné alebo polovodné živočíchy. Žili od začiatku triasu do vrchnej kriedy. Mali rozmanitý tvar tela a zahŕňali aj vysoko špecializované morské formy a plutvovitými končatinami. Pletenec prednej končatiny umožňoval pohyb plutiev pripomínajúcich veslá. Spodný jarmový oblúk im zanikol (euryapsidná lebka). Pravdepodobne mali schopnosť endotermie. Podskupina plesiosaury je najznámejšia; plesiosaury mali malú hlavu a veľmi dlhý (do 15 m dlhý) krk.[1]

Systematika upraviť

Zaradenie v systéme upraviť

Presné zaradenie jašteroplutvých v rámci taxónu Sauria je sporné, ale pravdepodobne patria buď do či vedľa taxónu Lepidosauromorpha alebo do či vedľa taxónu Archosauromorpha alebo niekde vedľa Lepidosauromorpha a Archosauromorpha. Na tieto miesta v systéme patria buď priamo alebo ako súčasť "medzitaxónu". Takýmito medzitaxónmi môžu byť:

Staršie sa jašteroplutvé zaraďovali do taxónu jašteroplutvovce (lat. Synaptosauria) - podrobnejšie pozri v článku jašteroplutvovce.

Vnútorná systematika upraviť

jašteroplutvé v širšom zmysle (Sauropterygia v širšom zmysle):

Zdroje kapitoly Systematika: [2][1][3][4][5][6][7][8][9][10][11]

Zdroje upraviť

 1. a b GAISLER, Jiří; ZIMA, Jan. Zoologie obratlovců. 3., přepracované. vyd. Praha : Academia, 2018. 693 s. ISBN 978-80-200-2702-3. S. 394.
 2. BENTON, M. J. Vertebrate Palaeontology. 2014
 3. [1]
 4. Merck - Euryapsida [online]. geol.umd.edu, [cit. 2021-03-24]. Dostupné online.
 5. MATOUŠEK, Branislav; TRNKA, A. Prehľad systému chordátov. Acta Facultatis paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis : Series B - rerum naturalium (Trnava: Trnavská univerzita), 1997, čís. 1, s. 41-54. ISBN 80-88774-29-2.
 6. [2]
 7. Sauropterygia [online]. phylopic.org, [cit. 2021-03-24]. Dostupné online.
 8. Neenan, J. M.; Klein, N.; Scheyer, T. M. (2013). "European origin of placodont marine reptiles and the evolution of crushing dentition in Placodontia". Nature Communications. 4: 1621.
 9. Schoch, Rainer R.; Sues, Hans-Dieter (24 June 2015). "A Middle Triassic stem-turtle and the evolution of the turtle body plan". Nature. 523 (7562): 584–587
 10. Lee, M. S. Y. (2013). "Turtle origins: Insights from phylogenetic retrofitting and molecular scaffolds". Journal of Evolutionary Biology. 26 (12): 2729–2738.
 11. Sauropterygia [online]. palaeos.com, [cit. 2021-03-24]. Dostupné online.