Veľké permské vymieranie

Veľké permské vymieranie niekedy tiež nazývané vymieranie na rozhraní perm-trias je najrozsiahlejšie celosvetové vymieranie organizmov v histórii Zeme, ktoré nastalo pred približne 250 miliónmi rokov na prelome prvohôr a druhohôr, teda na rozhraní periód permu a triasu.

Intenzita vymierania morských organizmov. Vymieranie na rozhraní permu a triasu znamenalo najväčší dodnes zaznamenaný úbytok druhov.

Vyhynuté organizmy

upraviť

Štatisticky vymrelo 77 až 96% všetkých vodných a suchozemských druhov. Vymreli napríklad posledné trilobity, graptolity, podtriedy ľalioviek Camerata a Flexibilia, primitívne panciernaté ryby plakodermy a tŕňoplutvé akantódy. Obojživelníky podtriedy Lepospondyli a mnohé skupiny plazov. Vymieranie postihlo aj planktonické dierkavce Fusulina.

Príčiny vymierania

upraviť

Vymieranie bolo zrejme spôsobené súčinnosťou viacerých doložených faktorov, ako napríklad výkyvmi salinity morí, výlevmi lávy, poklesom morskej hladiny a nedostatkom kyslíka ako v moriach tak i v atmosfére.