Pacient (z lat. patiens = trpezlivý, trpiaci < lat. pati = znášať, trpieť) je človek, ktorý sa z najrôznejších príčin dostal do starostlivosti lekára – utrpel úraz, má infekčné, zápalové, nádorové alebo iné ochorenie. Ak ide o preventívnu prehliadku, z psychologických dôvodov sa často používa termín klient.

Detský pacient pri vyšetrení polysomnogramom v detskej nemocnici v americkom St. Louis, rok 2006

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Pacient
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Pacient