Klient môže byť:

  • osoba (stále) používajúca služby (najmä) advokáta, lekára alebo banky, zriedkavejšie iných podnikov/osôb, zákazník, pacient
  • v histórii:
    • neplnoprávny chránenec svojho pána v starovekom Ríme, pozri klient (staroveký Rím)
    • v stredoveku: politický chránenec
  • v informatike: počítačový program komunikujúci so serverom, pozri pod klient-server
  • americký film z roku 1994, pozri Klient (film)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.