Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) je samosprávnou, vzdelávacou a vedeckou ustanovizňou, ktorej hlavnou úlohou je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie potrebné pre vykonávanie lekárskeho povolania a vykonávať výskum v oblasti medicíny.

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Slovakia Kosice 7.jpg
Budova Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach
Iné názvy
Latinský názovUniversitas Šafarikiana Cassoviensis Faculta Medicae
Základné informácie
PolohaKošice, Slovensko
SkratkaLF UPJŠ
Rok založenia1948
Vedenie
Dekanprof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
Kontaktné údaje
AdresaTrieda SNP 1, 040 11 Košice
Telefón+421 55 642 8151
Oficiálny webhttp://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/
Oficiálny e-mailLF-sekr-tajomnik@upjs.sk

Fakulta má 13 ústavov, 2 klinické ústavy, 39 kliník a 2 vedecko-výskumné experimentálne pracoviská. V roku 2008 zamestnávala 303 pedagógov, z ktorých 44 malo titul profesor, 36 docent a 12 mimoriadny profesor. V akademickom roku 2010/2011 sa zapísalo na štúdium približne 2 500 študentov, ktorí si mohli zvoliť jeden z 33 ponúkaných študijných programov.[1]

HistóriaUpraviť

Lekárska fakulta UPJŠ datuje svoj vznik od 20. júla 1948, kedy bola zákonom číslo 191/1948 Zb. zriadená v Košiciach pobočka Lekárskej fakulty Univerzity Komenského.

Na základe tohto zákona poverilo Povereníctvo školstva a osvety v Bratislave prof. MUDr. Jána Kňazovického funkciou zástupcu dekana Lekárskej fakulty UK v Bratislave a po vykonaní prípravných organizačných prác v roku 1949 funkciou dekana Pobočky LF UK v Košiciach. Prvé zasadnutie učiteľského zboru sa konalo v dňoch 14. - 16. septembra 1948 za účasti predstaviteľov materskej fakulty a mesta Košíc.

 
Zrekonštruovaná budova teoretickej výučby na Triede SNP 1

Pri zápise na štúdium v akademickom roku 1948/1949, sa do ročníka prihlásilo 32 poslucháčov a už v nasledujúcom roku boli otvorené všetky študijné ročníky. Pomerne malý počet študentov v prvých rokoch existencie fakulty, ako aj malý počet hodín vyučovania niektorých predmetov, bol spojený s malým počtom učiteľov, potrebných na ich vyučovanie. V prvom roku svojej existencie mala fakulta 40 učiteľov, z nich bolo 6 docentov a 1 profesor.[2]

Lekárska fakulta spolu s Filologickej fakulty Vyššej školy pedagogickej v Prešove bola v roku 1959 začlenená do novozriadenej Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

 
Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach

Od vzniku fakulty až do roku 1991 bolo možné na fakulte študovať študijné odbory všeobecné lekárstvo a stomatológia. Od akademického roka 1992/1993 boli tieto študijné odbory rozšírené o trojročné bakalárske štúdium v odbore ošetrovateľstvo. V nasledujúcich rokoch pribudli postupne ďalšie nelekárske študijné programy ako verejné zdravotníctvo, fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve a pôrodná asistencia.

Publikačná činnosť fakulty bola pomerne bohatá už od jej počiatkov. V roku 1948 publikovali pracovníci LF UPJŠ 25 prác v domácej odbornej tlači, pričom systematická vedecká činnosť na fakulte sa datuje od roku 1954. Napríklad v roku 1959 bolo na LF UPJŠ riešených 300 čiastkových úloh s podielom aktívnych pracovísk v počte 4. Zaujímavosťou je, že publikačná činnosť odzrkadľovala pomerne pestrú škálu záujmov autorov.[2]

Súčasný stavUpraviť

Fakulta má 13 ústavov, 2 klinické ústavy, 39 kliník a 2 vedecko-výskumné experimentálne pracoviská.

V roku 2010 študovalo na LF UPJŠ približne 2 500 študentov a od jej vzniku opustilo jej brány viac ako 11 000 úspešných absolventov.[1] Pedagogický zbor pozostával v roku 2008 z 303 pedagógov, z čoho bolo 44 profesorov, 36 docentov a 12 mimoriadnych profesorov.[2]

LF UPJŠ je uznávanou a vyhľadávanou inštitúciou aj v zahraničí, o čom svedčí aj záujem zahraničných študentov o štúdium. V roku 2008 študovalo na fakulte 254 zahraničných poslucháčov.[2]

ReferencieUpraviť

  1. a b Oficiálna web stránka LF UPJŠ
  2. a b c d Gbúr, Ján; Sabolová, Adriana; Džuganová, Daniela; Babicová, Zuzana: Cesta poznania, Košice: Univerzita P. J. Šafárika, 2009, ISBN 978-80-7097-765-1

Externé odkazyUpraviť

Súradnice: 48°43′23″S 21°14′13″V / 48,722996°S 21,237044°V / 48.722996; 21.237044