Symbol rozcestia O iných významoch výrazu röntgen pozri röntgen (rozlišovacia stránka).

Röntgen, značka R, je zastaraná jednotka expozície ionizačnému žiareniu (značka X). Pomenovaná je po nemeckom fyzikovi Wilhelmovi Conradovi Röntgenovi.

Dnes sa ako jednotka expozície ionizačnému žiareniu používa SI jednotka coulomb na kilogram. 1 R = 2,58.10−4 C.kg−1 Dávka 500 R počas 5 hodín je pre človeka smrteľná.