Expozícia môže byť:

 • všeobecne: vyloženie, vystavenie, výklad, výstava
 • vo výstavníctve:
  • súbor vystavených predmetov
  • určitý úsek výstavy či múzea
 • v literatúre a rečníctve:
 • vo fyzike: podiel stredného súčtu elektrických nábojov všetkých iónov s rovnakým znamienkom, ktoré vznikli vo vzduchu pri zabrzdení všetkých elektrónov a pozitrónov uvolnených v objemovom elemente vzduchu fotónmi, a hmotnosti tohto elementu, synonymum: ožiarenie, expozícia ožiareniu, pozri expozícia (ožiarenie)
 • vo fotografii:
 • v geografii: orientácia prvku krajiny (napr. svahu), pozri expozícia (geografia)
 • v hudbe:
  • úvodná časť fugy alebo sonátovej formy uvádzajúca tematický materiál, pozri expozícia (úvod fugy)
  • časť fugy, v ktorej téma prechádza všetkými hlasmi
 • vystavenie výrobku pôsobeniu určitého faktora (napr. podnebného), pozri expozícia (výrobku)
 • v ekológii a lekárstve: vystavenie organizmu alebo biotického spoločenstva voči faktoru, ktorý spravidla pôsobí z určitého smeru (vetru, slnečnému žiareniu), pozri expozícia (voči prostrediu)
 • vyšetrovanie, výskum pomocou psychologických a sociologických exploračných techník v teréne
 • v psychológii: konfrontácia s podnetom vyvolávajúcim strach v kognitívnej terapii
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.