Monoklinická sústava

Monoklinická (v staršom názvosloví aj jednoklonná) kryštálová sústava je jedna zo siedmich kryštálových sústav. Je pomerne málo súmerná, môže sa v nej vyskytovať rovina súmernosti (symbol m), alebo dvojnásobná os súmernosti (2), alebo ich kombinácia (2/m). Bravaisove mriežky môžu byť dve - primitívna (P), alebo bázicky centrovaná (C).

Monoklinická sústava
Obrázok Monoclinic cell.svg
Obrázok Monoclinic cell.svg
Metrika a≠b≠c, α=γ=90°, β>90°
Bravaisove mriežky P, C
Súmernosť rovina súmernosti, dvojnásobná os súmernosti
Bodové grupy holoédrická 2/m, hemiédrické m a 2
Kryštálové tvary pedión, pinakoid, sfenoid, dóma, monoklinická prizma

Typy mriežok

upraviť

Výber súradnicovej sústavy

upraviť

Súmernosť monoklinickej sústavy ponúka nasledovné možnosti:

  • prvé postavenie - dvojnásobná os je totožná s kryštalografickou osou Z, rovina súmernosti je rovnobežná s osami X a Y
  • druhé postavenie - os je totožná s Y a rovina rovnobežná s X a Z
  • tretie postavenie - os je v smere X a rovina rovnobežná s osami Y a Z.

Zaužívaným postavením je druhé, pričom musí byť splnená podmienka, že uhol β > 90°, tolerované ja aj prvé postavenie a výnimočne aj tretie. Ak je β > 90°, tak sa pozičné body kryštálových tvarov ležicich v rovine [100] zobrazia inak, ako pri sústavách, kde α a β = 90°.

Kryštálové tvary

upraviť

V jednotlivých grupách sú možné nasledovné tvary:

  • 2/m - pinakoid a monoklinická prizma
  • m - pedión, pinakoid a dóma
  • 2 - pedión, pinakoid a sfenoid

Všetky kryštálové tvary sú otvorené, preto sa môžu vyskytovať len vo vzájomnej kombinácii.