Otvoriť hlavné menu

Storočie je 100 po sebe nasledujúcich rokov. Môže sa deliť na drobnejšie úseky desaťročia, tých je 10 v jednom storočí.

10 storočí tvorí tisícročie. Storočie sa začína 1. januára roku 1 určitého storočia a končí sa 31. decembra roku 100 rovnakého storočia.

To znamená, že 20. storočie začalo 1. januára 1901 a skončilo 31. decembra 2000.

Niektorí ľudia sa mylne domnievajú, že počiatočné jedno alebo dve čísla letopočtu označujú rovnaké storočie.

Napríklad rok 1624 označujú nesprávne ako 16. storočie, pričom ide o 17. storočie.

Jedinou výnimkou sú roky končiace dvomi nulami, napríklad rok 2000.

Vtedy počiatočné dvojčíslie označuje aj storočie, do ktorého daný rok spadá.

Pozri ajUpraviť

Iné projektyUpraviť