Iveta Zuskinová

PhDr. Iveta Zuskinová (rod. Cholvadtová, * 28. jún 1950, Nižná Boca) je slovenská etnologička, múzejníčka.

Iveta Zuskinová
slovenská etnologička, múzejníčka
Iveta Zuskinová
Rod. menoIveta Cholvadtová
Narodenie28. jún 1950 (72 rokov)
Nižná Boca, Slovensko

ŽivotopisUpraviť

PhDr. Iveta Zuskinová ako etnologička, kultúrna historička, múzejníčka a organizátorka svojim celoživotným odborným pôsobením v Liptove získala komplexné poznatky o spôsobe života a kultúre rôznych spoločenských vrstiev v minulosti. Významne sa podieľala na výstavbe, sprevádzkovaní, tvorbe expozícií a programových podujatí Múzea liptovskej dediny v Pribyline, skanzenu s jedinečnou skladbou objektov a historických prostredí.

Z Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku vybudovala významné odborné pracovisko, pre jeho sídlo zabezpečila rekonštrukciu historickej budovy známej ako Soľný úrad a autorsky viedla inštaláciu súčasných etnografických a historických expozícií. Ako riaditeľka Liptovského múzea v Ružomberku pracovala na obnove a sprístupnení viacerých národných kultúrnych pamiatok v správe múzea a viedla aj rekonštrukciu a nadstavbu sídelnej historickej budovy múzea.

Je autorkou publikácií o rôznych formách ľudovej kultúry, napísala množstvo odborných a odborno-populárnych článkov. Najvýznamnejším dielom autorky je komplexná regionálna monografia Liptov v ľudovej kultúre, vydaná v decembri 20l4. Od roku 1994 vedie občianske združenie Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny, ktoré významne podporuje uchovávanie a prezentáciu ľudovej kultúry. Je zakladateľkou a riaditeľkou špecializovaného Ovčiarskeho múzea so sídlom v Liptovskom Hrádku.

Iveta Zuskinová je autorkou námetu projektu Čipkárska cesta ktorý bol v rokoch 2008 - 2011 realizovaný v spolupráci s klubmi paličkovanej čipky vo viacerých regiónoch Slovenska. V rámci projektu cezhraničnej spolupráce s Poľskom (2011 - 2012) vybudovala v Národopisnom múzeu stálu špecializovanú expozíciu regionálnej paličkovanej čipky a je autorkou publikácie Paličkovaná čipka v Liptove.

Po ukončení externého štúdia etnografie a folkloristiky na Univerzite Komenského v Bratislave nastúpila do Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku, kde jej odborná prax súvisela so vznikom Múzea liptovskej dediny v Pribyline. V rokoch 1969 – 2014 pracovala v Liptovskom múzeu, spočiatku ako odborná pracovníčka Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku, 2003 – 2012 ako riaditeľka múzea. V roku 2005 bola pod jej vedením v Národopisnom múzeu Liptova v Liptovskom Hrádku sprístupnená expozícia Ovčiarske múzeum a galéria ľudového výtvarného prejavu. Bola členkou rôznych odborných komisií pri centrálnych kultúrnych inštitúciách na Slovensku. Zastávala významné pozície v domácich i zahraničných stavovských občianskych združeniach, viaceré aj spoluzakladala. 1997 – 2005 predsedníčka Zväzu múzeí na Slovensku. 2000 – 2013 prezidentka Únie múzeí v prírode na Slovensku. Angažuje sa aj v komunálnej politike v Liptovskom Hrádku. Dlhodobo spolupracovala s folklórnym hnutím, bola členkou programovej rady viacerých folklórnych festivalov. Založila OZ Spoločnosť priateľov Múzea liptovskej dediny, kde pôsobí vo funkcii predsedu predstavenstva. Je autorkou viacerých monografií o tradičnej kultúre Liptova. Zameriava sa na ovčiarstvo, remeslo a ľudovú výrobu, ľudové staviteľstvo, textilné techniky, ľudovú stravu a kultúrnu históriu obcí Liptova.

MonografieUpraviť

 • ZUSKINOVÁ, I.: Kuchyňa starých materí z Liptova. Spol. priateľov Múzea lipt. dediny, 1998, 2004, 2013.
 • ZUSKINOVÁ, I.: Ovčiarstvo a salašníctvo v Liptove. Spol. priateľov Múzea lipt. dediny, 1999.
 • ZUSKINOVÁ, I.: Ľudový nábytok a bývanie v Liptove. Spol. priateľov Múzea lipt. dediny, 2001.
 • ZUSKINOVÁ, I.: Ľudová modrotlač v Liptove. Spol. priateľov Múzea lipt. dediny, 2008.
 • SOPOLIGA, M. – ZUSKINOVÁ, I.: Slovenské múzeá v prírode. Únia múzeí v prírode, Spol. priateľov Múzea lipt. dediny, 2008.
 • ZUSKINOVÁ, I.: Skanzeny. Kultúrne krásy Slovenska. Bratislava : Dajama 2008.
 • ZUSKINOVÁ, I.: Múzeum v Soľnom úrade. Ružomberok : Liptovské múzeum, 2011.
 • ZUSKINOVÁ, I.: Kuchyňa liptovských gazdiniek. Spol. priateľov múzea Lipt. dediny, 2012.
 • ZUSKINOVÁ, I.: Paličkovaná čipka v Liptove. Ružomberok : Liptovské múzeum, 2012.
 • ZUSKINOVÁ, I.: Liptov v ľudovej kultúre – regionálna monografia. Spol. priateľov Múzea lipt. dediny, 2014.
 • ZUSKINOVÁ, I.: Liptovská paličkovaná čipka, Tradície a inšpirácie. Spol. priateľov Múzea lipt. dediny, 2015.
 • ZUSKINOVÁ, I.: Liptovský Hrádok, príbeh mesta a jeho obyvateľov v prvej polovici 20. storočia. Liptovský Hrádok : Mesto Liptovský Hrádok, 2016.
 • ZUSKINOVÁ, I.: Liptov – Ľudové umenie – regionálna  monografia. Spol. priateľov Múzea lipt. dediny, 2017.
 • ZUSKINOVÁ, I.: Črpáky tradičné a súčasné. Spol. priateľov Múzea lipt. dediny, 2017.
 • ZUSKINOVÁ, I.: Liptov: Ovčiarstvo v Liptove – regionálna monografia. Spol. priateľov Múzea lipt. dediny, 2018.
 • ZUSKINOVÁ, I.: Štrba. Život ľudí v minulosti – monografia obce. 2019.
 • ZUSKINOVÁ, I.: Liptovský Hrádok – Prechádzky dejinami 2019.
 • ZUSKINOVÁ, I.: Ovčiari na Slovensku. 2020.
 • ZUSKINOVÁ, I.: Liptov. Rodinné a kalendárne obyčaje. 2021
 • ZUSKINOVÁ, I.: Liptov. Dom a život v ňom. 2022.

ExpozícieUpraviť

 • Múzeum liptovskej dediny Pribylina, viaceré objekty.
 • Národopisné múzeum Liptovský Hrádok – historická budova Soľný úrad NKP, 2004 – 2012

VýstavyUpraviť

 • Liptovská paličkovaná čipka – v Múzeu Falsters Minder v Dánsku, pripravenej v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí ČSSR v Prahe a konzulátom v Kodani v roku 1989
 • Ovčiarstvo na Slovensku, kaštieľ Nové Sady pri Nitre v spolupráci s obecným úradom a katedrou Etnografie a folkloristiky UKF Nitra. 2013 – 2015
 • Črpáky a Ľudové šperky zo zbierok Ovčiarskeho múzea – kaštieľ Nové Sady pri Nitre, 2014
 • Odevy pastierov oviec na Slovensku – Múzeum Červený Kameň, 2016
 • Ovčiari valasi – remeslo a kultúra – realizovaná v spolupráci s Ústavom kultúry Slovákov v Budapešti - putovná výstava bola inštalovaná v múzejných a kultúrnych inštitúciách v regiónoch, kde žijú obyvatelia slovenskej národnosti, 2017
 • Bačovia – Valasi. Poľský inštitút Bratislava (výstava bola realizovaná v rámci medzinárodného projektu v spolupráci s Poľskom, uvedenie novej publikácie Bačovia – Valasi), 2018

OceneniaUpraviť

 • 1987 – MK SSR – Bronzová medaila Folklórneho festivalu Východná, „Za záslužnú prácu pre rozvoj festivalu“.
 • 1997 – Cena Liptova – „Za aktivity spojené s oživením Múzea liptovskej dediny v Pribyline. S dôrazom na miestnu kultúru a prezentáciu regiónu“.
 • 2010 – Medaila Andreja Kmeťa – udelená Ministrom kultúry SR „Za mimoriadny prínos pre rozvoj múzejníctva na Slovensku“.
 • 2010 – Minister Pôdohospodárstva SR rezortné vyznamenanie Bronzová medaila – „Za mimoriadne významný prínos v zachovaní kultúrneho dedičstva na Slovensku“.
 • 1981 – I. Cena Slovenskej národopisnej spoločnosti „Za súbor výstav reprodukujúcich premeny tradícií Horného Liptova“.
 • 1984 – I. – II. Cena Slovenskej národopisnej spoločnosti „Za sériu národopisných výstav v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku“.
 • 1985 – I. a II. Cena Slovenskej národopisnej spoločnosti „Za sériu národopisných výstav pripravených v Liptovskom Hrádku“.
 • 1987 – I. Cena Slovenskej národopisnej spoločnosti „Za výstavnú činnosť“.
 • 1990 – II. a III. Cena Slovenskej národopisnej spoločnosti „Za prednáškovú činnosť – Etnografický región Liptov so zameraním na výtvarný prejav v zbierkach Liptovského múzea“.
 • 1992 – I. Cena Slovenskej národopisnej spoločnosti za vedeckoorganizačnä činnosť, „Za koncepčnú a organizačnú prípravu Školy ľudovej kultúry v Pribyline“.
 • 1999 – I. Cena Slovenskej národopisnej spoločnosti za vedecko – organizačnú činnosť, „Za organizáciu Valného zhromaždenia SNS v Liptovskom Mikuláši“.
 • 2000 – II. Cena Slovenskej národopisnej spoločnosti „Za publikáciu Slovenské múzeá v prírode“.
 • 2000 – Medaila Zväzu múzeí na Slovensku „Za rozvoj múzejníctva na Slovensku“.
 • 2000 – Folklórneho festivalu Východná: Pamätný list za autorskú programovú prácu.
 • 2005 – I. Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska „Za založenie Ovčiarskeho múzea – Galéria ľudového výtvarného prejavu“.
 • 2008 – 2010 Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska „Za expozíciu Ľudová modrotlač v Liptove za obdobie“.
 • 2011 – 2013 Cena Národopisnej spoločnosti Slovenska „Za expozíciu Paličkovaná čipka v Liptove za obdobie“.
 • 2015 – Ďakovný list Zväzu múzeí na Slovensku „Za aktívnu účasť na činnosti Zväzu múzeí na Slovensku s dôrazom na rozvoj slovenského múzejníctva“

Externé odkazyUpraviť