Poézia je básnická tvorba, umelecký slovesný prejav písaný veršom (na rozdiel od prózy). Verš je jeden riadok v básni-poézií.

Poézia je vedľa prózy a drámy základným druhom literatúry. Autor tohto druhu je označovaný za básnika.

Podľa Maše Haľamovej je poézia ... spôsobom môjho bytia. Myslenia. Je to koncentrát, a to mi vyhovuje. Čo nie je dôležité, to vypúšťam. Najmä v súčasnosti je to nutné: čo bolo včera dôležité, to dnes už neplatí… (Nové slovo 11. 10. 1993, s.12)

Ide o jazykové dielo, ktoré sa od bežnej mluvy odlišuje používaním umeleckých prostriedkov (rým, rytmus, metrum, obraznosť alebo symbolika).

V staroveku toto slovo zahrňovalo všetku literárnu tvorbu, no v priebehu klasicizmu získal tento termín nový význam, ktorý označoval dobré dielo – bez ohľadu na to, či bolo napísané veršom alebo nie. Až neskôr nadobudol pojem súčasný význam..

Dnes nepovažujeme za poéziu všetky diela, ktoré splňujú popísané znaky (napr. rituálne texty, stredoveké vedecké texty, niektoré staroázijské diela, reklamné slogany atď.). Zároveň však existujú diela, ktoré nesplňujú popísané niektoré, alebo dokonca žiadne popísané znaky, ale napriek tomu sú označované ako poézia – ide najmä o báseň v próze.

Prívlastok „poetický“ nie je len synonymum pre básnický, ale označuje napríklad tiež nadvznesenú náladu.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

  •   Wikizdroje ponúkajú pôvodné diela od alebo o Poézia
  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Poézia
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Poézia

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.