Slogan (zo škótčiny "vojnový výkrik") je obchodné, manifestačné, náborové, agitačné heslo, resp. text hesla (napr. na reklame), ktorým sa niečo chváli alebo propaguje.

Niektoré slogany sa rýmujú. Sú to síce ustálené slovné spojenia, ale majú dočasnú platnosť, lebo častým používaním strácajú údernosť a nadobúdajú charakter klišé. Slogan je heslo, alebo motto, ktoré pomáha upútavať pozornosť k spoločnosti alebo k jej produktu. Slogan slúži na budovanie povedomia o značke, je logom v textovej podobe, umožňuje firmu hneď jednoznačne identifikovať. Najlepšie slogany sa časom stávajú synonymami pre produkty. Efektívny slogan je stručný, zapamätateľný a výstižný. Mal by opisovať samotnú podstatu prezentovaného výrobky, či služby.

Príklady: Všetko naj, naj, naj – v obchodnom dome Dunaj! Jediné parohy, ktoré Vás postavia na nohy (Jagermeister); Kto sa bojí opozície, ten sa bojí o pozície. Kto stojí na chodníku, nemiluje republiku. Všetci svorne v jednom šíku, ubránime republiku!

Iné projekty upraviť

Článok pôvodne čerpal z diela ĎURČO, Peter (ed.). Frazeologická terminológia (1995) uverejneného na webe Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.