Motto

slovná fráza opisujúca motiváciu

Motto je slovná fráza opisujúca motiváciu alebo zámer sociologických skupín alebo organizácií. Motto môže byť heslo, citát alebo iné slovné spojenie. Často sa používa v prednej časti písaného diela a má súvis s jeho nosnou myšlienkou.

Veľa krajín, univerzít a iných inštitúcií má vlastné motto, ktoré má veľa spoločného so znakom organizácie. Niekedy je motto napísané priamo v znaku.

Ďalším významom môže byť vyjadrenie štátneho programu, napr. Veritas vincit (Pravda víťazí).

Výraz motto pochádza z taliančiny, kde motto znamená motto alebo vtip alebo slovo, pričom talianske motto pochádza zas z neskoro latinského muttum = muknutie. Podobné označenie pre slovo, mot, je tiež vo francúzštine.