Fráza je

a) veta, výpoveď,
b) istá rytmická zložka výpovede,
c) nič nehovoriaca floskula, klišé.
  • V začiatkoch budovania novej frazeologickej teórie jedno zo základných označení pre jednotku frazeológie (popri názvoch frazeologický obrat, frazeologický zvrat, frazeologická jednotka, frazeologický výraz (p.).
  • V súčasnej teórii názov jedného druhu v rámci konštrukčnej klasifikácie (p.) jednotiek, a to frazém, ktoré majú vetnú alebo súvetnú, prípadne až zloženú súvetnú stavbu. Do pojmu fráza teda patria napr. takéto rozličné frazémy: Brucho mu k chrbtovej kosti prirástlo (o veľmi chudom); Toho budú na dvakrát pochovávať (o veľmi tučnom); Sýty hladnému neverí; Kto chce kam, pomôžme mu tam; Keby nebolo keby ...; Babka k babce, budú kapce; Bol jeden mních, mal moc kníh a nevedel nič z nich.
Článok pôvodne čerpal z diela ĎURČO, Peter (ed.). Frazeologická terminológia (1995) uverejneného na webe Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.