Teória

súbor tvrdení o predmete výskumu, ktoré v danej etape poznania považujeme za pravdivé
O hovorovom výraze „teória“ označujúcom domnienku, názor nepodložený praxou, ktorý je významovo odlišný od teórie v odborom, vedeckom zmysle pozri domnienka.

Teória je súbor tvrdení o predmete výskumu, ktoré v danej etape poznania považujeme za pravdivé. Vyžaduje sa, aby nebola v rozpore so súčasnými skúsenosťami a výsledkami experimentov a bola vnútorne konzistentná. Teória je zovšeobecnením skúseností z praxe. Teória často predpovedá vlastnosti a javy, ktoré v čase formulovania teórie ešte neboli prakticky pozorované. Ak sa takéto predpovede potvrdia, je to silný dôkaz o pravdivosti teórie, ak sa nepotvrdia, tak je daná teória falzifikovaná a musí sa preformulovať, alebo musí vzniknúť úplne nová teória.

Pojem sa používa jednak v protiklade k čistej skúsenosti, ako aj k hypotéze. Po zistení faktov prostredníctvom skúsenosti a experimentu nasleduje jednotný, bezrozporný a — pokiaľ možno — matematický popis faktov a tiež ich vysvetlenie na základe zákonitostí a príčin. Ak je však také vysvetlenie možné, ale nie je vylúčené alternatívne vysvetlenie, zostáva viac-menej pravdepodobnou hypotézou. Až podaním dôkazu, že jedine dané vysvetlenie zodpovedá faktom, nadobúda hodnosť teórie.

Podľa Vladimíra Neffa je teória hypotéza, ktorá sa osvedčila vo vedeckej praxi.[1]

Kritériá vedeckej teórie

upraviť

Pre to aby bola teória považovaná za vedeckú, musí:

 • byť interne aj externe konzistentná
 • skúmaný jav vysvetľovať čo najjednoduchším spôsobom (pravidlo occamovej britvy)
 • byť vecná pri opise a vysvetľovaní skúmaného javu
 • empiricky testovateľná a falzifikovateľná
 • byť založená na kontrolovaných a opakovateľných experimentoch alebo pozorovaniach
 • byť opraviteľná a dynamická (pozmeniteľná tak aby zodpovedala novoobjaveným informáciám)
 • byť progresívna (vysvetľovať to isté alebo viac ako predošlé teórie)
 • byť nezáväzná (mala by pripúšťať, že nemusí byť správna, viac ako presadzovať svoju neomylnosť)

Akákoľvek hypotéza alebo domnienka je považovaná za vedeckú iba ak spĺňa väčšinu alebo ideálne všetky prv uvedené kritériá. Čím menej kritérií jej vyhovuje, tým menej vedecká je. Ak vyhovuje napr. len dvom z uvedených kritérií, nemôže byť v žiadnom zmysle slova považovaná za vedeckú.

Referencie

upraviť
 1. FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.

Iné projekty

upraviť
 •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Teória
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Teória