Písmo

rozlišovacia stránka

Písmo môže byť:

 • v jazykovede: pozri písmo (jazykoveda)
 • v polygrafii a podobne:
  • sústava písmových znakov písaných, kreslených, fotografovaných, tlačených, razených alebo inak vytvorených
  • obraz písma (=druh písma)
  • súhrn konkrétnych foriem každého znaku v písmovom systéme (napr. gotické písmo, anglické písmo)
  • rukopis, spôsob písania
  • tlačené písmo
  • sled písmen, slov, viet ako sa javí oku v určitej materiálnej realizácii (napríklad vyblednuté písmo na stene)
 • v elektronickom spracovaní dát:
  • súbor písmen (znakov) dokumentov z hľadiska ich tvaru a iných vlastností[1]
  • znaky, ktoré sú umiestnené na nosiči dát, a ktoré slúžia na zobrazenie a sprostredkovanie informácií[2]
  • nepresne: font, pozri font (počítače)
 • zastarano: úradný doklad, úradný list, písomné oznámenie, prípis
 • skrátene Sväté písmo

Referencie upraviť

 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.