Rukopis

rozlišovacia stránka

Rukopis alebo knižne manuskript[pozn 1][1][2] (najmä pre 4. význam)[3] môže byť:

Poznámky

upraviť
  1. lat. manuscriptum – písané rukou (manu, ablatív od manus – ruka + scriptus, minulé príčastie od scribere – písať).

Referencie

upraviť
  1. Pisárčiková, Mária, ed. (2004), „rukopis“, Synonymický slovník slovenčiny (3. nezmen. vyd.), Bratislava: Veda, ISBN 8022408018 
  2. „manuskript“, Malá československá encyklopedie, M – Pol, Praha: Academia, 1986, str. 85 . „st.[arší] název pro rukopis“.
  3. Balážová, Ľubica; Bosák, Ján, edi. (2005), „manuskript“, Slovník cudzích slov : akademický (2. dopln. a preprac. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, ISBN 8010003816 
  4. a b c d Kačala, Ján; Pisárčiková, Mária; Považaj, Matej, edi. (2005), „rukopis“, Krátky slovník slovenského jazyka (4. dopln. a uprav. vyd.), Bratislava: Veda, ISBN 802240750X 
  5. a b c d e Peciar, Štefan, ed. (1963), „rukopis“, Slovník slovenského jazyka, III. P – R, Bratislava: Vydavateľstvo SAV 
  6. KATUŠČÁK, Dušan; MATTHAEIDESOVÁ, Marta; NOVÁKOVÁ, Marta. Informačná výchova : terminologický a výkladový slovník odbor knižničná a informačná veda. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998. 375 s. ISBN 80-08-02818-1. S. 298.
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.