Rukopis (starý dokument)

Rukopis alebo manuskript je stará, rukou písaná pamiatka, najmä z obdobia pred vynájdením tlače.

Z obdobia pred vynálezom kníhtlače sa dochovalo v oblasti európskej kultúry niekoľko sto tisíc rukopisov (z pôvodného počtu niekoľkých miliónov). Každý z týchto rukopisov je unikátom, i keď niektoré obsahujú zhodné texty, pretože aj v tomto prípade sa od seba odlišujú formou a tým, čím sa na nich prejavila doba, rôzne predlohy a prostredie ich vzniku. Hodnota každého z nich sa dá preto ťažko finančne vyjadriť (rukopisy sa na aukciách vydražujú za astronomické čiastky). Špičkové výtvory tejto knižnej kultúry považuje každý národ za svoje kultúrne dedičstvo, hoci často vznikali inde a boli získané len ako vojnová korisť alebo inými cestami. Tým viac sa potom cenia výtvory domácej kultúry, či už svojou hodnotou umeleckou alebo obsahovou.

Maliarska výzdoba rukopisov bola najmä pred uplatnením kníhtlače významným umeleckým odvetvím (knižná maľba, iluminácia, miniatúra).

Rukopisy v elektronickej podobe upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.