Digitálna knižnica Univerzitnej knižnice v Bratislave

Digitálna knižnica Univerzitnej knižnice v Bratislave (ďalej UKB) predstavuje samostatnú zbierku zdigitalizovaných knižných dokumentov a zdigitalizované periodiká, staré tlače, rukopisy, hudobniny či monografie v používateľsky atraktívnom dizajne.

Dizajn a funkcie Digitálnej knižnice Univerzitnej knižnice v Bratislave

Prostredníctvom Digitálnej knižnice sa plnotextovo sprístupňuje viac ako 1 530 000 (údaj z 27. 6. 2022) strán digitalizovaných slovacikálnych dokumentov, prevažne periodík.

Obsah Digitálnej knižnice

upraviť

Obsah Digitálnej knižnice tvoria učebnice, encyklopédie, slovníky, príručky, rôzne vedecké publikácie, beletria, z periodík sú to denníky, týždenníky, časopisy zábavného či politického charakteru – od 16. storočia po dnes. Obsah sa priebežne dopĺňa a aktualizuje.

Medzi najpútavejšie v digitálnej knižnici patria vydania diela Komenského – Dvere jazykov otvorené (Janua Linguarum Reserata) a Orbis Pictus alebo diela starších významných slovenských spisovateľov či osobností, napr. J. M. Hurbana, A. Bernoláka, M. Hattalu, J. Palárika, J. Ribaya alebo S. Tešedíka. Z periodík sú to nemecky písané Pressburger Zeitung, ďalej Slovenské pohľady, Dom a škola, Domová pokladnica, Trenčanské noviny, Hiradó, Hlas, Dereš, Prúdy. Z prvej polovice 20. storočia sú to tituly Gemer-Malohont, Slovenská Pravda, Slovenský hlas, Národná jednota, Pohronie. Z obdobia druhej svetovej vojny sú zastúpené periodiká Gardista, Slovák, Kultúrny život, Sloboda, Nový svet či Elán. Z hudobnín sa tu nachádzajú diela E. Suchoňa, R. Straussa či rôzne spevníky.

Funkcionalita Digitálnej knižnice

upraviť

Digitálna knižnica UKB umožňuje extrakciu textu, extrakciu ľubovoľnej zóny, extrakciu obrázkov, preklad textu, metadátový popis vo viacerých jazykoch, vyhľadávanie na podľa slov na úrovni celej zbierky, na úrovni konkrétneho dokumentu, zoskupovanie obsahu podľa faziet v kombináciách s inými kritériami (dátum vydania, výskyt frázy v obsahu a iných). Z hľadiska funkcií pre zaregistrovaných používateľov sú významné aj funkcie poznámok v texte, označenie obľúbeného obsahu a možnosti ich zdieľania s ostatnými používateľmi.

Medzi základné funkcie softvéru knižnice MediaInfo patrí zobrazenie bibliografických a katalogizačných informácií o prezeranom obsahu a rozšírené vyhľadávanie. Obsah je kategorizovaný, doplnený o tagy, zobrazený hierarchicky alebo v stromovej štruktúre. Každý používateľ si môže dokumenty a ich časti označiť ako obľúbené, vytvoriť k nim poznámky a zdieľať ich s osobou podľa vlastného výberu, komentovať poznámky iného používateľa a zdieľať ich cez Facebook, Twitter a Google+. Väčšina dokumentov je plnotextovo prehľadateľných, pričom hľadaný výraz sa zobrazí vizuálne označený na všetkých miestach jeho výskytu. Obsah knižnice či konkrétnej strany dokumentu je možné prehľadávať / vyhľadávať prostredníctvom metadát alebo dátumu v kombinácií s kategóriami. Výsledky vyhľadávania je možné triediť podľa viacerých kritérií alebo ich rôzne vizuálne usporiadať.

Softvér digitálnej knižnice disponuje efektívnymi nástrojmi na kopírovanie obsahu. Umožňuje stiahnuť celú stranu alebo vybranú zónu ako obraz alebo text, ktorý je možné automaticky strojovo preložiť a jednoducho preniesť do iných softvérových aplikácií.

upraviť

Digitálna knižnica sprístupňuje aj knižné dokumenty, na ktoré sa už nevzťahuje autorský zákon a ktoré sú prístupné pre všetkých používateľov neobmedzene prostredníctvom internetu. Dokumenty, ktoré sú chránené autorským zákonom sú prístupné len prezenčne v priestoroch UKB.

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť