Eugen Suchoň

slovenský hudobný skladateľ, pedagóg a teoretik

Eugen Suchoň (* 25. september 1908, Pezinok – † 5. august 1993, Bratislava) bol slovenský hudobný skladateľ, pedagóg a teoretik. Položil základy modernej slovenskej hudby a je aj autorom slovenskej národnej opery. Vo svojej tvorbe hojne vychádzal zo slovenskej ľudovej melodiky.

Eugen Suchoň
Pamätná tabuľa na ulici Eugena Suchoňa v Piešťanoch od Romana Hrčku
Pamätná tabuľa na ulici Eugena Suchoňa v Piešťanoch od Romana Hrčku
Základné informácie
Narodenie25. september 1908
Pezinok, Rakúsko-Uhorsko
Úmrtie5. august 1993 (84 rokov)
Bratislava, Slovensko
Hudobný smer20. storočie
Dielo
Ťažiskové žánreopera, klasická hudba
Odkazy
Spolupracuj na Commons Eugen Suchoň
multimediálny obsah na commons

V roku 2008 si Slovenská republika pripomínala jeho 100. výročie narodenia, zaradené aj do kalendára výročí UNESCO[1] pre roky 2008 – 2009. Pri tejto príležitosti Hudobné centrum koordinovalo rozsiahly projekt s názvom Storočnica Eugena Suchoňa, v rámci ktorého sa uskutočňuje rad hudobných aj odborných podujatí na Slovensku i v zahraničí.

Život Upraviť

Základné hudobné skúsenosti získal v domácom prostredí.

 • od 1917 – 1923 gymnázium a od 1920 zároveň Hudobná škola v Bratislave (klavír – Frico Kafenda)
 • 1927 – 1931 Hudobná a dramatická akadémia v Bratislave (kompozícia a klavír – Frico Kafenda, dirigovanie – Josef Vincourek)
 • 1931 – 1933 štúdium kompozície na majstrovskej škole pražského Konzervatória (Vítězslav Novák)
 • 1933 profesor teoretických predmetov a od 1948 na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave (1941 poštátnená a premenovaná na Štátne konzervatórium v Bratislave)
 • 1941 – 1948 profesor kompozície na Štátnom konzervatóriu v Bratislave
 • 1948 – 1960 profesor a vedúci Katedry hudobnej výchovy na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave
 • 1963 – 1974 prednášal hudobnú vedu a výchovu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského

Životopis Upraviť

Eugen Suchoň prežil celú svoju mladosť v Pezinku. Ako mladý študent sa zapájal do kultúrneho a športového života mesta. V roku 1921 bol založený Športový klub, pre ktorý skomponoval skladbu Pochod pezinského športového klubu. V roku 1923 založil salónny orchester, ktorý uviedol Predohru k Figarovej svadbe. Ako dirigent v ňom uviedol žánrovo pestrú hudobnú literatúru reprezentovanú dielami Bélu Kélera, Franza von Suppé, Čajkovského i Mozarta a Beethovena. Začína sa obdobie jeho skladateľskej tvorby. Z tohto obdobia sa zachovalo aj niekoľko desiatok jeho olejomalieb.

Počas éry nemého filmu hrával na klavíri pri predstaveniach v modranskom a pezinskom kine. Pôsobil ako korepetítor u tanečného majstra Tyrolera. Nedeľné omše sprevádzal hrou na organe.

Na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave začína tvoriť profesionálne. Prvou skladbou, ktorú tu skomponoval pod vedením profesora Kafendu bolo Prelúdium As dur. Štúdium ukončil absolventskou prácou Sláčikové kvarteto. V Bratislave nadviazal priateľstvá s intelektuálmi nielen z kruhov hudobných, ale aj z kruhov spisovateľských a výtvarníckych – spoznáva sa s Jánom Smrekom, Martinom Benkom, Ľudovítom Fullom, Jánom Mudrochom, Petrom Matejkom či Jankom Alexym, s básnikom Jánom Kostrom, Ladislavom Novomeským, ale i s literárnym kritikom a teoretikom Alexandrom Matuškom.

Spolupracoval zo speváckym chlapčenským zborom Trnavskí saleziánski speváčikovia, ktorý založil a viedol dirigent salezián, Jozef Strečanský. Tento spevácky zbor si vybral, aby ako prví interpretovali jeho hymnickú pieseň Aká si mi krásna.[2]

Cestu do sveta otvorila Suchoňovi jeho Baladická suita, k čomu prispelo i notové vydanie skladby v nakladateľstve Universal Edition vo Viedni. Dielo v klavírnej verzii nahrala na platňu Líza Fuchsová a o týždeň uviedol Baladickú suitu Bratislavský symfonický orchester pod taktovkou Karla Nedbala. Bola uvedená v Drážďanoch, Berlíne, vo Viedni, Rotterdame, Freiburgu, v Utrechte, Bukurešti, Sofii, v Budapešti, Záhrebe, Bazileji a v ďalších európskych mestách. Napokon sa vrátila na koncertné pódium Českej filharmónie, ktorá ju uviedla v januári 1949 s dirigentom Jozefom Vincourkom. V máji toho istého roku reprezentovala Baladická suita spolu s Concertinom pre klavír a orchester od Jána Cikkera a I. symfóniou Alexandra Moyzesa slovenskú hudbu na prvej Pražskej jari.

Ocenenia Upraviť

1937 Cena Slovenskej krajiny za scénickú hudbu Kráľ Svätopluk 
1937 Bellova cena mesta Bratislavy za Baladickú suitu 
1941 Štátna cena I. stupňa za Baladickú suitu 
1951 Štátna cena I. stupňa za operu Krútňava 
1951 Štátna cena II. stupňa za hudbu k filmu Boj sa skončí zajtra 
1954 Štátna cena II. stupňa za Metamorfózy 
1958 titul Národný umelec pri príležitosti 50. narodenín skladateľa 
1960 Štátna cena I. stupňa za operu Svätopluk 
1964 Cena Mikuláša Schneidera-Trnavského 
1967 Pamätná medaila SND za zásluhy o rozvoj slovenskej národnej scény 
1968 Rad práce za umeleckú a kultúrnopolitickú činnosť 
1968 Čestné občianstvo mesta Pezinok 
1968 Čestné občianstvo mesta Piešťany 
1968 Čestné občianstvo mesta Trenčianske Teplice 
1969 Čestný člen Ochranného zväzu autorského v Prahe 
1969 Čestný doktorát Univerzity Komenského v Bratislave 
1972 Pamätná medaila Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne 
1973 Štátna cena I. stupňa za Symfonickú fantáziu na tému BACH 
1978 Rad víťazného februára za mimoriadne zásluhy v oblasti kultúry pri príležitosti 70. narodenín skladateľa 
1978 Pamätná medaila mesta Bratislavy za zásluhy o výstavbu 
1978 Zlatá medaila VŠMU v Bratislave 
1979 Talichova medaila Slovenskej filharmónie, udelená pri príležitosti 30. výročia založenia SF 
1981 Herderova cena, Hamburg - Viedeň 
1981 Výročná cena vydavateľstva OPUS za muzikologické dielo Akordika od trojzvuku po dvanásťzvuk 
1982 Zlatá medaila Monnaire de Paris (Parížska mincovňa) 
1988 Rad republiky pri príležitosti 80. narodenín skladateľa 
1991 Národná cena Slovenskej republiky za celoživotné hudobné dielo, hlboko spojené so základnými hodnotami slovenského národného charakteru .

V roku 2008 mu prezident Ivan Gašparovič prepožičal štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, in memoriam.

Diela Upraviť

Balet Upraviť

 • Angelika (1925-1926), prvý, doteraz neinscenovaný slovenský balet hudobného skladateľa Eugena Suchoňa. Svetová premiéra 27. september 2014 v Historickej budove opery SND v Bratislave v rámci jubilejných Bratislavských hudobných slávností.

Opery Upraviť

Orchestrálne skladby Upraviť

 • Balada pre lesný roh a orchester (1928)
 • Sonáta As dur pre husle a klavír (1929 – 30)
 • Malá suita s passacagliou (1931 – 32)
 • Burleska pre husle a orchester (1933)
 • Predohra Kráľ Svätopluk (1935)
 • Baladická suita (1935)
 • Fantázia pre husle a orchester (1948)
 • Metamorfózy (1953)
 • Šesť skladieb pre sláčikový orchester (1955 – 63)
 • Rapsodická suita pre klavír a orchester (1965)
 • Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche), cyklus skladieb pre klavír, organ, sláčikový orchester a bicie nástroje (1967 – 69)
 • Symfonická fantázia na B-A-C-H pre organ, sláčiky a bicie (1971)
 • Concertino pre klarinet a orchester (1977)

Komorné skladby Upraviť

 • Sláčikové kvarteto (1930 – 31)
 • Serenáda pre dychové kvinteto (1932 – 33)
 • Klavírne kvarteto (1932 – 33)
 • Sonatína pre husle a klavír (1937)
 • Obrázky zo Slovenska, šesť cyklov skladieb pre klavír (1954 – 55)
 • Poéme Macabre pre husle a klavír (1963)
 • Kontemplácie pre recitátora a klavír (1964)
 • klavírna Elégia a Toccata (1973-78)
 • Elégia pre trombón a komorný orchester[3]
 • Legenda pre klarinet a sláčikový orchester[4]

Vokálna tvorba Upraviť

 • Bačovské piesne pre barytón a klavír (1929)
 • Slovenské ľudové piesne (1930)
 • Nox et solitudo na báseň Ivana Krasku – piesňový cyklus (1932)
 • Štyri slovenské ľudové piesne pre soprán a klavír (1936)
 • Žalm zeme podkarpatskej – kantáta (1937 – 38)
 • Piesne z hôr, 6 slovenských ľudových piesní pre soprán, tenor a malý orchester (alebo klavír 1938 – 41)
 • Spievanky (1950)
 • Terchovské spevy (1950)
 • Triptych O krvi: piesne Ad Astra na básne Štefana Žáryho (1961)
 • Slovenská pieseň na báseň J. Smreka (1972)
 • Pohľad do neznáma (1976 – 77) piesňový cyklus na slová Petra Štilichu

Zbory Upraviť

 • O horách – vokálna symfónia (1934 – 42)
 • O človeku – cyklus miešaných zborov na básne Jána Smreka (1962)

Hudba k filmu Upraviť

Publikácie Upraviť

 • Všeobecná náuka o hudbe (1955)
 • Akordika v hudbe 20. stor. (1977)

Referencie Upraviť

 1. 100th anniversary of the birth of Eugen Suchoň, music composer
 2. KUBANOVIČ, Zlatko: Historický náhľad do dejín slovenských saleziánov (Od dona Bosca do roku 1924). Bratislava : Don Bosco, 2019. ISBN 978-80-8074-436-6. S. 276 - 277.
 3. Sme.sk - Dve premiéry neznámych diel Eugena Suchoňa
 4. mojcasopis.sk – Zrútil sa jej svet

Literatúra Upraviť

 • Jozef Kresánek: Národný umelec Eugen Suchoň, SVKL (Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry), 1961
 • Kresánek, J., Vajda, I.: Národný umelec Eugen Suchoň. OPUS Bratislava, 1978
 • Zavarský, Ernest: Eugen Suchoň. Hudobné centrum, 2008
 • Suchoňová, Danica: Podmanený svet. Mladé letá, 1981
 • Štilichová - Suchoňová, Danica: Život plný hudby. Mladé letá, 2005
 • Jegorová, V.: Eugen Suchoň, Žizň i tvorčestvo. Sovietsky kompozitor, 1987
 • Suchoň, Eugen: Denník z notovej osnovy. Perfekt, 2012
 • Štilichová, Danica: Krútňava vo svete. Slovenské národné múzeum, 1993
 • Eugen Suchoň: Slovenské národné múzeum - Hudobné múzeum, Bratislava, 2008
 • Eugen Suchoň, Hudobnoteoretické dielo. Hudobné centrum, Bratislava 2018

Iné projekty Upraviť

 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Eugen Suchoň

Externé odkazy Upraviť