Rad Ľudovíta Štúra

slovenské vyznamenanie pomenované podľa Ľudovíta Štúra

Rad Ľudovíta Štúra je slovenské vyznamenanie. Prepožičiava ho prezident Slovenskej republiky na návrh vlády. Návrh prezident nemusí rešpektovať.

Rad Ľudovíta Štúra 1. triedy (vojenský)

Rad Ľudovíta Štúra sa prepožičiava občanom Slovenskej republiky, ktorí sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o demokraciu a ľudské práva, obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky alebo za mimoriadne významné zásluhy v oblasti politiky, riadenia a správy štátu, rozvoja národného hospodárstva, vedy a techniky, kultúry, umenia, školstva, športu a za mimoriadne významné šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.

Rad Ľudovíta Štúra sa prepožičiava občanom Slovenskej republiky a výnimočne aj vojenským útvarom, ktoré majú zástavu.

Rad Ľudovíta Štúra má dva druhy – občiansky a vojenský; každý z nich má tri triedy, z ktorých najvyššia je I. trieda. Pri prepožičiavaní jednotlivých tried sa vychádza z miery zásluh toho, komu sa rad prepožičiava.

Vyznamenanie sa prepožičiava pri príležitosti výročia schválenia Ústavy Slovenskej republiky.[1]

Rad je pomenovaný podľa slovenského národného dejateľa Ľudovíta Štúra.

Držitelia Radu Ľudovíta Štúra, I. trieda[2][3][4][5] upraviť

Držitelia Radu Ľudovíta Štúra, I. trieda – vojenské[2][3][4] upraviť

Držitelia Radu Ľudovíta Štúra, II. trieda[2][6][7] upraviť

Držitelia Radu Ľudovíta Štúra, II. trieda – vojenské[2][6][7][9] upraviť

Držitelia Radu Ľudovíta Štúra, III. trieda[2][10][11] upraviť

Držitelia Radu Ľudovíta Štúra, III. trieda – vojenské [2][10] upraviť

Referencie upraviť

 1. Zákon NR SR č. 37/1994 Z.z. o štátnych vyznamenaniach [online]. www.prezident.sk. Dostupné online.
 2. a b c d e f Štátne vyznamenania prepožičané v rokoch 1993-1998 (Kováč) [online]. www.prezident.sk. Dostupné online.
 3. a b Rad Ľudovíta Štúra, I. trieda (Schuster) [online]. www.prezident.sk. Dostupné online. Archivované 2013-10-17 z originálu.
 4. a b Rad Ľudovíta Štúra, I. trieda (Gašparovič) [online]. www.prezident.sk. Dostupné online. Archivované 2014-06-26 z originálu.
 5. Rad Ľudovíta Štúra, I. trieda (Kiska) [online]. www.prezident.sk. Dostupné online. Archivované 2019-03-23 z originálu.
 6. a b Rad Ľudovíta Štúra, II. trieda (Schuster) [online]. www.prezident.sk. Dostupné online. Archivované 2012-07-16 z originálu.
 7. a b Rad Ľudovíta Štúra, II. trieda (Gašparovič) [online]. www.prezident.sk. Dostupné online. Archivované 2014-07-19 z originálu.
 8. https://www.prezident.sk/article/prezidentka-vyznamenala-20-osobnosti/
 9. Prezidentka udelila vyznamenania 28 osobnostiam [online]. Prezidentka Slovenskej republiky, [cit. 2023-01-29]. Dostupné online.
 10. a b Rad Ľudovíta Štúra, III. trieda (Schuster) [online]. www.prezident.sk. Dostupné online. Archivované 2013-01-13 z originálu.
 11. Rad Ľudovíta Štúra, III. trieda (Gašparovič) [online]. www.prezident.sk. Dostupné online. Archivované 2014-06-26 z originálu.