Ján Štefanovič

Prof. MUDr. Ján Štefanovič, DrSc. (* 19. november 1928, Moravské Lieskové) je slovenský lekár, imunológ, akademik SAV.

Ján Štefanovič
slovenský lekár, imunológ, akademik
Narodenie19. november 1928 (93 rokov)
Moravské Lieskové

ŽivotUpraviť

Narodil sa v Moravskom Lieskovom 19. novembra 1928. Po maturite na gymnáziu v Novom Meste nad Váhom a v Banskej Bystrici študoval na Lekárskej fakulte Komenského univerzity v Bratislave, a úspešne promoval v roku 1953. Od roku 1961 sa stal prednostom Ústavu mikrobiológie a epidemiológie Univerzity Komenského, kde pôsobil ako odborný asistent, docent, neskôr profesor, prednosta a zároveň ako riaditeľ.

DieloUpraviť

Medzi najdôležitejšie výsledky jeho pedagogickej a vedeckej činnosti patrili zistenia zo štúdia degradačných systémov buniek imunitného systému a sér so zameraním na objasnenie molekulových základov prirodzenej imunity. Na katedre sa podieľal na vytvorení špecializovaného laboratória transplantačnej imunológie, ktoré sa zaoberalo výskumom hlavného histokompatibilitného komplexu u človeka, vyšetrovaním vzťahov medzi HLA – výskumom a chorobami a riešilo spory o otcovstvo. Jeho aktivita prerástla do súčasnej hlavnej náplne už samostatného Imunologického ústavu Lekárskej fakulty UK. Objasnil tiež vzťahy medzi degradáciou antigénu a heterogenitou vytvorených protilátok. Vďaka intenzívnej vedecko-výskumnej práci a spolupráci s pracoviskami v celom Československu i v zahraničí na katedre vyrástla skupina kandidátov vied , viacerí z nich habilitovali a neskôr dosiahli hodnosť doktora vied a profesora v odbore a prof. Štefanovič získal hodnosť akademika SAV.

Pod vedením prof. MUDr. J. Štefanoviča, DrSc. habilitovalo z pracovísk 8 kolegov, profesormi sa stali 3. Kandidátsku dizertačnú prácu obhájili 16 a doktorskú dizertačnú prácu 3. Profesor Štefanovič vydal viac ako 360 odborných publikácií.

OceneniaUpraviť

  • 1984 - Národná cena (za výsledky výskumu) a viaceré uznania odborných spoločností
  • 2008 - Rad Ľudovíta Štúra I. triedy
  • 2008 - Čestné občianstvo obce Moravské Lieskové

Externé odkazyUpraviť