Doktor vied (skratka DrSc.; skratka v Česku od roku 2003 DSc.; lat. doctor scientiarum) je vedecká hodnosť udeľovaná od roku 1953 na základe verejnej obhajoby doktorskej dizertačnej práce pred komisiou pre obhajoby doktorských dizertácií.

Pôvodne spolu s titulom kandidát vied (CSc.) tvoril DrSc. dvojicu vedeckých hodností, pričom doktor vied predstavoval vyšší titul. Titul kandidát vied (CSc.) bol však v roku 1996 zrušený. DrSc. je na Slovensku chápaný ako „veľký doktorát“,[1] ktorý je udeľovaný na základe významných vedeckých výsledkov,[2] prekračujúcich úroveň vedeckého titulu CSc. alebo neskôr PhD. Tento titul by mal charakterizovať vyhranenú vedeckú osobnosť a na území Česka a Slovenska by mal najlepšie charakterizovať špičkových vedcov a vedeckovýskumných pracovníkov. V podobnom chápaní je ekvivalentný v minulosti zaužívanej hodnosti D.Sc. používanej v krajinách Britského spoločenstva národov.[3]

V Česku boli 1. júla 1998 zrušené obe vedecké hodnosti, avšak na prelome rokov 2002/2003 bol „Doktor vied“ znova definovaný, ale so skratkou DSc.

Na Slovensku je od roku 2011 za udeľovanie hodnosti DrSc. zodpovedná Slovenská komisia pre vedecké hodnosti (SKVH), ktorá ju udeľuje na základe komplexného pohľadu na uchádzača zohľadňujúceho vedecké výstupy, ich kvalitu a význam, či stanoviska medzinárodne rešpektovanej osobnosti zo zahraničia.[4]

Referencie

upraviť
  1. Hovorka, D., 2000, O tzv. veľkých doktorátoch (DrSc.) Mineralia Slovaca, 32/1, Geovestník, Geo 8
  2. § 6 zákona 53/1964 Zb. z.; [cit. 2015-01-09] Dostupné online Archivované 2016-03-05 na Wayback Machine
  3. Doctor of Science (DSc) Degree [online]. Imperial College London, 2015, [cit. 2015-01-09]. Dostupné online. (po anglicky)
  4. Slovenská komisia pre vedecké hodnosti (SKVH) [online]. Bratislava: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, [cit. 2022-04-02]. Dostupné online.

Literatúra

upraviť

Externé odkazy

upraviť