Kandidát vied

(Presmerované z CSc.)

Kandidát vied (lat. candidatus scientiarum; skr. na Slovensku (písaná za menom) CSc./ do roku 1964 C. Sc.; skratka v niektorých štátoch ScC. ) je vedecký titul. Na Slovensku sa udeľoval ako vedecká hodnosť od roku 1953 do roku 1996.

Udeľovať ho v zmysle zákona č. 60/1953 Zb. a nasledujúcich predpisov mohla - podobne ako druhý vedecký titul doktor vied - Československá akadémia vied, Slovenská akadémia vied alebo vysoká škola po obhájení kandidátskej dizertačnej práce. V rokoch 1957 – 1961 mal toto právo aj Inštitút spoločenských vied pri ÚV KSČ, ktorý bol v roku 1961 transformovaný na vysokú školu.

V rokoch 1990 – 1996 sa udeľoval paralelne k titulu Dr., ktorý titul kandidát vied napokon nahradil (už v podobe PhD.).

Titul sa prestal udeľovať od 20. novembra 1996 (§ 44a zákona č. 324/1996) na Slovensku a od (?) 1. júla 1998 v Česku. Jeho náhradou sa stali akademické tituly získavané po absolvovaní doktorandského štúdia (1990 – 1996 nazývaného na Slovensku postgraduálne štúdium), teda tituly (stav cca. 2005):

  • doktor (na Slovensku PhD., v Česku Ph.D.; na Slovensku 1990-1996 skratka Dr. a 1996 – 2002 názov „philosophiae doctor“ s rovnakou skratkou ako dnes)
  • doktor teológie (na Slovensku ThDr., v Česku Th.D.; na Slovensku sa do roku 2002 ThDr. v tejto funkcii neudeľoval)
  • na Slovensku aj doktor umení (ArtD., 1996 – 2002 názov „artis doctor“ s rovnakou skratkou ako dnes)