Doktor teológie (skratka ThDr., lat. Theologiae Doctor) je:

  • a) akademický titul písaný pred menom, ktorý na Slovensku dostávajú absolventi magisterského štúdia v teologických študijných programoch (okrem katolíckych) po absolvovaní rigoróznych skúšok
  • b) akademický titul písaný pred menom, ktorý na Slovensku dostávajú absolventi 2. stupňa doktorandského štúdia katolíckej teológie spolu s titulom PhD. (po vyznaní viery pred veľkým kancelárom fakulty, resp. vlastným ordinárom)

Vo svete sa titul doktor teológie udeľuje ako ekvivalent vyššie uvedeného bodu b), ide však o titul aj pre absolventov nekatolíckej teológie a často má inú skratku, napr. v Česku, Kanade, USA má skratku Th.D.

Externé odkazy Upraviť