Otvoriť hlavné menu

Profesor (vedecko-pedagogická hodnosť)

akademický titul vysokoškolského pedagóga

Profesor je akademický titul vysokoškolského pedagóga, najvyššia vedecko-pedagogická hodnosť.

Slovensko a titul profesorUpraviť

Na Slovensku sa môže stať profesorom kandidát, ktorý predtým dosiahol titul docent, po úspešnom absolvovaní vymenúvacieho konania na základe rozhodnutia inauguračnej komisie a vedeckej rady danej alebo inej vysokej školy. Vedecká rada po ukončení konania kandidáta navrhne prostredníctvom Ministerstva školstva prezidentovi, ktorý ho následne menuje profesorom pre určitý odbor[1]. Prezident počas roka 2010 vymenoval 98 profesorov s priemerným vekom 55 a pol roka.[2] Priemerná mzda profesora v slovenskom vysokom školstve bola v roku 2010 1 890 €. V porovnaní s predošlým rokom je to o 4 % viac.[2]

História pomenovaniaUpraviť

Professor bol v starovekom Ríme verejný, vládou ustanovený a platený učiteľ. Termín pochádza (z latinského slova profitare = mať úžitok).

Od 17. storočia sa používajú tiež doplnkové označenia, ktoré vyjadrujú rôzne postavenie profesorov:

  • professores ordinarii – riadni profesori, tvoriaci zbor univerzity, medzi ich práva patrila možnosť byť volený za dekana a rektora
  • professorres extraordinarii – mimoriadni profesori, vyučujúci predmety, ktoré nie sú štátom systemizované, nemôžu byť volení za dekana alebo rektora.

Existujú tiež ďalšie kategórie profesorov:

  • professores honorarii (alebo professor honoris causa) – čestní profesori, s právom, nie však povinnosťou vyučovať na univerzite
  • suplujúci profesori, ktorí zastupujú riadnych profesorov; dostávajú za to peňažnú odmenu k platu (remuneráciu).

Študenti univerzít boli tiež nazývaní scholares. Na Slovensku aj v Česku pretrváva zvyk používať označenie profesor i pre stredoškolských učiteľov.

ReferencieUpraviť

  1. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
  2. a b HARKOTOVÁ, Stanislava. Najviac vo vysokom školstve zarábali profesori [online]. Bratislava : aktualne.sk, 11.7.2011, [cit. 2011-07-11]. Dostupné online.

Pozri ajUpraviť

ZdrojUpraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku na českej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).