Otvoriť hlavné menu

Rektor (vysoká škola)

najvyšší akademický hodnostár vysokej školy
Rektor Univerzity Komenského prof. Karol Mičieta v slávnostnom rektorskom talári (2011)

Rektor je najvyšší akademický hodnostár vysokej školy. Na Slovensku je rektor štatutárnym orgánom vysokej školy, riadi ju, koná v jej mene a zastupuje ju navonok.[1] Za svoju činnosť zodpovedá akademickému senátu verejnej vysokej školy. Pri štátnych školách aj ministrovi.

Pôvodne označenie najvyššieho hodnostára a predstaviteľa cirkevnej vysokej školy, ktorý si stredoeurópske svetské univerzity zachovali aj po odlúčení od cirkvi. Rektorovi pri oficiálnych príležitostiach prislúcha titul Magnificencia, prípadne Vaša Magnificencia t. j. Vaša vznešenosť, velebnosť, veľkosť, výsosť.[2]

Pomenovanie rektor pochádza z lat. rector magnificus - veľký vládca, riaditeľ resp. regere - vládnuť.

Kancelária rektora sa nazýva rektorát.

Situácia na SlovenskuUpraviť

V Slovenskej legislatíve, podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách,[1]) majú právo navrhovať kandidátov do volieb na rektora členovia akademickej obce vysokej školy. Víťaz volieb rektora je na verejných vysokých školách ministrom školstva na návrh akademického senátu predložený na schválenie prezidentovi. V prípade štátnych vysokých škôl (vojenských, policajných a zdravotníckych) sú to ministri obrany, vnútra a zdravotníctva.

Prezident na návrh akademického senátu verejnej vysokej školy vymenúva aj odvoláva rektorov. Funkčné obdobie rektora je štvorročné.

Podľa Trend-u sa kvôli spôsobu financovania slovenského vysokého školstva dajú rektori považovať za krízových manažérov.[3]

ReferencieUpraviť

  1. a b Zákon č. 131/2002 Z.z., o vysokých školách [online]. uniba.sk, [cit. 2012-06-16]. Dostupné online.
  2. Levická, J. Rektor (univerzita), Slovenská terminologická databáza [online]. juls.savba.sk, 4.8.2008, rev. 2010-09-03, [cit. 2012-06-16]. Dostupné online.
  3. Nominácie Manažér roka 2012: Robert Redhammer [online]. News and Media Holding a.s., 2012-10-17, [cit. 2016-10-01]. Dostupné online.

Iné projektyUpraviť