Rektor (vysoká škola)

najvyšší akademický hodnostár vysokej školy

Rektor je najvyšší akademický hodnostár vysokej školy. Na Slovensku je rektor štatutárnym orgánom vysokej školy, riadi ju, koná v jej mene a zastupuje ju navonok.[1] Za svoju činnosť zodpovedá akademickému senátu verejnej vysokej školy. Pri štátnych školách aj ministrovi.

Bývalý rektor Univerzity Komenského prof. Karol Mičieta v slávnostnom rektorskom talári (2011)

Pôvodne označenie najvyššieho hodnostára a predstaviteľa cirkevnej vysokej školy, ktorý si stredoeurópske svetské univerzity zachovali aj po odlúčení od cirkvi. Rektorovi pri oficiálnych príležitostiach prislúcha titul Magnificencia, prípadne Vaša Magnificencia t. j. Vaša vznešenosť, velebnosť, veľkosť, výsosť.[2]

Pomenovanie rektor pochádza z lat. rector magnificus - veľký vládca, riaditeľ resp. regere - vládnuť.

Kancelária rektora sa nazýva rektorát.

Situácia na SlovenskuUpraviť

V Slovenskej legislatíve, podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách,[1]) majú právo navrhovať kandidátov do volieb na rektora členovia akademickej obce vysokej školy. Víťaz volieb rektora je na verejných vysokých školách, na návrh akademického senátu, predložený prezidentovi. V prípade súkromnej vysokých škôl návrh podáva správna rada súkromnej vysokej školy.[3] V prípade verejných a súkromných vysokých škôl návrh schvaľuje (a prezidentovi predkladá) minister školstva.[3] V prípade štátnych vysokých škôl (vojenských, policajných a zdravotníckych) návrh schvaľuje (a prezidentovi predkladá) príslušný minister obrany, vnútra a zdravotníctva.

Prezident potom vymenúva (a aj odvoláva, na základe rovnakého procedurálneho postupu) rektorov všetkých typov vysokých škôl.[4][5] Funkčné obdobie rektora je štvorročné.

Podľa Trend-u sa kvôli spôsobu financovania slovenského vysokého školstva dajú rektori považovať za "krízových manažérov".[6]

ReferencieUpraviť

  1. a b Zákon č. 131/2002 Z.z., o vysokých školách [online]. uniba.sk, [cit. 2012-06-16]. Dostupné online.
  2. Levická, J. Rektor (univerzita), Slovenská terminologická databáza [online]. juls.savba.sk, 4.8.2008, rev. 2010-09-03, [cit. 2012-06-16]. Dostupné online.
  3. a b S-EPI s.r.o., AION CS s.r.o.. Zákon č. 131/2002 Z. z.Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov [online]. epi.sk, [cit. 2020-01-13]. Dostupné online.
  4. Prezidentka vymenovala rektora Akadémie ozbrojených síl [online]. Bratislava : Kancelária prezidenta SR, 2019-10-30, [cit. 2020-01-13]. Dostupné online.
  5. Prezident menoval rektorov: Vymaňme sa z priemernosti [online]. Bratislava : Kancelária prezidenta SR, 2018-05-22, [cit. 2020-01-13]. Dostupné online.
  6. Nominácie Manažér roka 2012: Robert Redhammer [online]. News and Media Holding a.s., 2012-10-17, [cit. 2016-10-01]. Dostupné online.

Iné projektyUpraviť