Slovacikum alebo slovákum[chýba zdroj] je rukopisný alebo tlačený knižný dokument, ktorý sa týka Slovenska alebo Slovákov.[1]

Rozdelenie[1]:

  • autorské slovacikum - slovenský autor bez ohľadu na miesto vydania, jazyk v ktorom písal a obsah
  • rečové slovacikum - dielo napísané vyhradne alebo čiastočne v slovenčine
  • obsahové slovacikum - tématika týkajúca sa Slovenska a Slovákov, môže byť i v cudzojazyčnom diele
  • uzemné slovacikum alebo teritorálne slovacikum - miesto vydania bolo Slovensko

V jednom dokumente sa môžu stretnúť viaceré hľadiská.

Z diel, ktoré sa zaoberajú slovacikami, napr. KUZMÍK, J. Slovník autorov slovenských a so slovenskými vzťahmi za humanizmu.

Referencie upraviť

  1. a b slovacikum. In: Encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Zväzok V. R – Š. Bratislava : Veda, 1981. 790 s. S. 277.