Slovník autorov slovenských a so slovenskými vzťahmi za humanizmu

Slovník autorov slovenských a so slovenskými vzťahmi za humanizmu (lat. Lexicon auctorum slovacorum et auctorum cum relationibus litteratis slovacis in aera renascentium) je dvojdielna slovenská odborová encyklopédia, ktorá „prehľadne zachytáva výsledky doterajšieho[pozn 1] bádania v celej oblasti humanistickej literatúry“[1]. Vyšla v roku 1976 v Matici slovenskej. Náklad bol 1200 kusov.

Slovník obsahuje vyše 1400 hesiel vymedzených rokmi 1493-1650[2]. Usporiadanie hesiel je abecedné, publikácia obsahuje vecné i biografické heslá, všetky s bibliografiou. „Pokiaľ išlo o výber autorov pre slovník, Kuzmík sa pridržiaval zásady, že ani jeden, čo i len trochu významnejší slovenský autor so slovenskými vzťahmi by v tomto slovníku nemal chýbať. Do slovníka autor zaradil aj slovenských autorov, ktorí pôsobili mimo slovenské územie, ale udržovali aspoň minimálny kontakt s pôvodnou vlasťou.“[3]

Prvý zväzok má 492 strán, obsahuje vyše 800 hesiel (strany 35 – 492, písmená A – M), okrem toho aj rozsiahly úvodný článok (s. 5 – 32.)[1]

Druhý zväzok má 482 strán, obsahuje okolo 600 hesiel (strany 493 – 834, písmená N – Ž). Číslovaniе strán pokračuje ďalej v číslovaní prvého zväzku, takže prvá číslovaná strana druhého zväzku má číslo 493. Za heslami nasledujú registre (pre oba zväzky)[4]:

 • register variantov mien (s. 839 – 852.)
 • register podľa vedných odborov (s. 853 – 876.)
 • register podľa miestnych vzťahov (s. 877 – 923.)

Druhy zväzok tiež obsahuje podrobnú bibliografiu, ktorá je usporiadaná podľa odborov (história, dejiny literatúry, umenie a pod.) a v rámci nich potom chronologicky (s. 925 – 963.).

Z literárnovedného hľadiska ide o cenné lexikografické dielo.[5] V hesle Jozef Kuzmík v Encyklopédii slovenských spisovateľov autor uvádza: „…[slovník] je významnou literárnohistorickou príručkou“ a ďalej „…je prínosom pre štúdium humanistických a renesančných autorov zo všetkých vedných oblastí“.[2] Jan Martínek v recenzii 1. zväzku sumarizoval: „Výsledky Kuzmíkovej práce budú neoceniteľnou oporou všetkým bádateľom v oblasti humanizmu a renesancie“.[1]

Poznámky

upraviť
 1. Pozn. recenzia je z roku 1977.

Referencie

upraviť
 1. a b c MARTÍNEK, Jan. Jozef Kuzmík, Slovník autorov slovenských a so slovenskými vzťahmi za humanizmu. Listy filologické, 1977, roč. 100, čís. 1, s. 63. ISSN 0024-4457.
 2. a b Jozef KUZMÍK. In: ROSENBAUM, Karol ed. Encyklopédia slovenských spisovateľov 1 : A – O. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1984. s. 364 – 365.
 3. SOBOLOVÁ, Božena. JOZEF KUZMÍK – BIBLIOGRAF A KULTÚRNY HISTORIK. In: Sdružení knihoven České republiky. Brno : Sdružení knihoven ČR, 2007. Dostupné online. ISBN 978-80-86249-43-8. S. 67 – 74. [nefunkčný odkaz]
 4. MARTÍNEK, Jan. Jozef Kuzmík, Slovník autorov slovenských a so slovenskými vzťahmi za humanizmu, 2, N-Ž. Listy filologické, 1978, roč. 101, čís. 2, s. 124. ISSN 0024-4457.
 5. KUZMÍK, Jozef. In: MAŤOVČÍK, Augustín, et al. Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. 2. dopl., opr. a rozšír. vyd. Bratislava; Martin : Literárne informačné centrum; Slovenská národná knižnica, 2008. 576 s. ISBN 978-80-89222-48-3, 978-80-89301-12-6. S. 278.

Pozri aj

upraviť

Bibliografický odkaz

upraviť
 • KUZMÍK, Jozef. Slovník autorov slovenských a so slovenskými vzťahmi za humanizmu 1 : A – M. 1. vyd. Martin : Matica slovenská, 1976. 492 s.
 • KUZMÍK, Jozef. Slovník autorov slovenských a so slovenskými vzťahmi za humanizmu 2 : N – Ž. 1. vyd. Martin : Matica slovenská, 1976. 493-962 s.