Slovník starovekých a stredovekých autorov, prameňov a knižných skriptorov so slovenskými vzťahmi

Slovník starovekých a stredovekých autorov, prameňov a knižných skriptorov so slovenskými vzťahmi[1] (lat. Lexicon auctorum, fontium et scriptorum librorum cum relationibus Slovacis antiqui mediique aevi) je slovenská jednozväzková odborná encyklopédia, ktorej autorom je Jozef Kuzmík. Kniha sa zaoberá prameňmi (najmä naračnými) a autormi kníh zo starovekustredoveku, ktorí mali nejaký vzťah k územiu Slovenska. Bola publikovaná v roku 1983 v Matici slovenskej, s počtom strán 608 a v náklade 800 kusov.[2][3]

Slovník starovekých a stredovekých autorov, prameňov a knižných skriptorov so slovenskými vzťahmi

Autor Jozef Kuzmík
Pôvodný jazyk slovenčina
Krajina vydania Slovensko
Nakladateľstvo originálneho vydania Matica slovenská
Dátum 1. vydania originálu 1983

Koncepcia upraviť

Slovník obsahuje 511 hesiel,[4] ktoré sú usporiadané chronologicky, označené vždy poradovým číslom hesla (+ názov), nie abecedne. Slovník obsahuje abecedný zoznam hesiel s poradovými číslami, pre ľahšiu orientáciu v názvoch hesiel. Úvodná štúdia s názvom „Črty z histórie Slovenska v staroveku a stredoveku a súvekí autori, pramene a knižní skriptori so slovenskými vzťahmi“ uvádza informácie o vývine dnešného Slovenska a ohlase v dielach antických autorov, stredovekých (až po neskorý stredovek a začiatky humanizmu).

Recepcia upraviť

Literárny historik Oto Kollárik označil publikáciu za „nesporne významné a záslužné dielo,“[3] pričom vyzdvihol, že autor „vychádzal z množstva literárnohistorickej literatúry, ktorú rutinovane zvládol. Miestami prejavili svoj osobitný postreh a schopnosť zaujímať k niektorým záverom iných bádateľov i kritické stanovisko.“[5] Knihovníčka Božena Sobolová v biografickom článku o J. Kuzmíkovi uvádza: „Slovník je veľmi precízne spracovanou bio-bibliografiou, ktorá sa stala výbornou príručkou pre všetkých, ktorí sa o toto obdobie našich najstarších dejín zaujímajú.“[6]

Referencie upraviť

  1. Kuzmík 1987, s. 76
  2. Kuzmík 1983, s. [606]
  3. a b Kollárik 1987, s. 217
  4. Sobolová 2007, s. 71
  5. Kollárik 1987, s. 212
  6. Sobolová 2007, s. 73

Použitá literatúra upraviť

Publikácia
  • Kuzmík, Jozef (1983), Slovník starovekých a stredovekých autorov, prameňov a knižných skriptorov so slovenskými vzťahmi (1. vyd.), Martin: Matica slovenská 
  • Kuzmík, Jozef (1987), Doplnky a opravy k slovníkom starovekých, stredovekých a humanisticko-renesančných autorov, prameňov a knižných skriptorov so slovenskými vzťahmi (1. vyd.), Martin: Matica slovenská 
Recenzie, anotácie

Pozri aj upraviť