Literárna veda

Literárna veda alebo veda o literatúre je samostatná humanitná alebo umenovedná disciplína, ktorá sa zaoberá umeleckou literatúrou. Vyvinula sa z tradičnej filológie.

Literárna veda poznáva literatúru, čiže literárne objekty a javy. Aby sa určité predmety alebo javy stali literárnymi faktami, musia sa stať najprv súčasťami tzv. literárneho bytia, resp. literárneho života, čo značí, že musia byť práve ako literárne akceptované a potvrdené určitým spoločenským vedomím, ba aj istou sférou konkrétnej spoločenskej praxe. Teda už samotný ontologický charakter literárnych faktov je čímsi podmieneným (na rozdiel od faktorov, ktoré poznáva povedzme botanika alebo zoológia).[1]

DisciplínyUpraviť

Slovenská literárna vedaUpraviť

Slovenská literárna veda je veda o literatúre vôbec a slovenskej literatúre zvlášť pestovaná slovenskými literárnymi vedcami. Má výrazný vplyv na rozvoj slovenskej filozofie a zásluhu na ňom.

ReferencieUpraviť

  1. Šmatlák, S.: Dejiny slovenskej literatúry od stredoveku po súčasnosť. Bratislava, Tatran 1988. s. 9

Externé odkazyUpraviť

FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.