Príručková publikácia

Príručková publikácia alebo príručkové dielo alebo príručka je publikácia na rýchle vyhľadanie a osvojenie si základných informácií, vedeckých poznatkov. Spravidla obsahuje konkrétne poznatky, údaje a fakty z jednotlivých oblastí ľudského poznania alebo praktickej činnosti, spracované zhusteným, maximálne prehľadným, podľa potreby i názorným spôsobom. Je významnou pomôckou i na seminároch a cvičeniach na vysokých školách. Do kategórie príručiek patria predovšetkým encyklopédie (všeobecné i špeciálne odborné), slovníky (jazykové i vecné), príručky pre jednotlivé profesie, príručky materiálov a zariadení, normatívne príručky, kvalifikačné, kľúče na určovanie (napr. rastlín), receptáre, sprievodcovia, (turistickí, inštitucionálni), adresáre, tabuľkové publikácie a návody.

Externé odkazy upraviť