Fakt (lat. factum - urobené, učinené, čo sa stalo skutočnosťou) je to, čo je, alebo čo sa deje; stav vecí, skutočnosť, to, čo stojí proti myšlienke, predstave, prianiu a vzdoruje im ako vonkajší prvok. Fakt je niečo, čo je v protiklade k všetkému iluzórnemu alebo prosto vymyslenému, ale aj proti tomu, čo je podľa určitých pravidiel myslenia nevyhnutné - odtiaľto morálne a právne rozlíšenie medzi tým, čo je "de facto" a "de iure". S tým suvisí aj Kantovo rozlíšenie medzi tým, čo "je", a tým, čo "má byť".

Rozlišuje sa najmä vedecký fakt od bezprostredného faktu.

Pojem faktu závisí od významových útvarov, ktoré intervenujú v priebehu jeho vzniku, napr. logický alebo metodologický pojem faktu sa opiera o pojem vety a o pojem fixovania empirického poznania, podľa čoho sa hovorí, že fakt je veta, ktorá fixuje empirické poznanie alebo výsledok empirického poznávania. Logika alebo metodológia vedy potom pojem faktu kontraponuje pojmu teórie a pojmu hypotézy.

Veta opisujúca nejaký fakt sa nazýva faktuálna veta.

Názory na faktUpraviť

ToynbeeUpraviť

Podľa Toynbeeho fakt nemôže ľudská myseľ zaručiť v jeho existencii bez toho, že by porozumela tomu, čo pozoruje. Nie sme schopní povedať, koľko z týchto zdanlivo objektívnych faktov bolo alebo nebolo subjektívnym príspevkom našej mysle pri ich utváraní.

WittgensteinUpraviť

Ludwig Wittgenstein tvrdí, že fakt je skutočnosť. Skutočnosť je existencia vecných stavov. Súhrn faktov je svet.

Iné projektyUpraviť

  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Fakt

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.