Fakt (lat. factum - urobené, učinené, čo sa stalo skutočnosťou) je to, čo je, alebo čo sa deje; stav vecí, skutočnosť, to, čo je nezávislé od myšlienok, názorov, predstáv, prianí a vzdoruje im ako vonkajší prvok. Fakt je niečo, čo je v protiklade k všetkému iluzórnemu alebo prosto vymyslenému, ale aj proti tomu, čo je podľa určitých pravidiel myslenia nevyhnutné - odtiaľto pochádza morálne a právne rozlíšenie medzi tým, čo je "de facto" (sk. podľa faktu) a "de iure" (podľa zákona). S tým suvisí aj Kantovo rozlíšenie medzi tým, čo "je", a tým, čo "má byť".

Rozlišuje sa najmä vedecký fakt od bezprostredného faktu

Pojem faktu závisí od významových útvarov, ktoré intervenujú v priebehu jeho vzniku, napr. logický alebo metodologický pojem faktu sa opiera o pojem vety a o pojem fixovania empirického poznania, podľa čoho sa hovorí, že fakt je veta, ktorá fixuje empirické poznanie alebo výsledok empirického poznávania. Logika alebo metodológia vedy potom pojem faktu kontraponuje pojmu teórie a pojmu hypotézy.

Veta opisujúca nejaký fakt sa nazýva faktuálna veta.

Názory na fakt upraviť

Toynbee upraviť

Podľa Toynbeeho fakt nemôže ľudská myseľ zaručiť v jeho existencii bez toho, že by porozumela tomu, čo pozoruje. Nie sme schopní povedať, koľko z týchto zdanlivo objektívnych faktov bolo alebo nebolo subjektívnym príspevkom našej mysle pri ich utváraní.

Wittgenstein upraviť

Ludwig Wittgenstein tvrdí, že fakt je skutočnosť. Skutočnosť je existencia vecných stavov. Súhrn faktov je svet.

Iné projekty upraviť

  •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Fakt

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.