Metodológia je náuka o metóde, možnostiach metód a ich aplikácie na vedecký výskum. Napríklad výskum metód v oblasti filozofie a špeciálnych vied a vývoj princípov pre tvorbu nových, veciprimeraných metód. Metodológia sa utvára až v novoveku. Predtým sa nerozlišovalo medzi vedou a vedeckou metódou.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.