Dáta

rozlišovacia stránka
(Presmerované z Údaj)

Dáta (jednotné číslo v slovenčine neexistuje) alebo údaje (jednotné číslo údaj) môže znamenať:

  • a) mimo informatiky: jednotlivé fakty, informácie ako súčasť istého prejavu, správy, tlačiva a podobne
  • b) v informatike, pozri dáta (informatika):
    • akékoľvek informácie (údaje (z bodu a), správa/časť správy) spracovávané vo výpočtových systémoch a/alebo programom
    • údaje (z bodu a), ktoré predstavujú najnižší prvok informačného systému a ktoré vyjadrujú jeho základné charakteristiky; najmenšie nedeliteľné prvky oblastí hodnôt dátového typu
    • informácie (údaje z bodu a, správa/časť správy), ktoré majú formálny tvar vyhovujúci pre spracovanie človekom alebo (a najmä) strojové spracovanie, záznam do pamäti alebo na prenos
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.